Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hverdagen i kleppestemmen

I kleppestemmen barnehage jobber vi med temaarbeid. Temaene varierer i fra de ulike avdelingene. Noen tema er satt på forhånd og noen blir utviklet ut i fra barnas interesser. Lengden på de ulike temaene varierer. 

Vi har fokus på å spørre, lytte og tolke kroppsspråk. Spesielt hos de yngste barna som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale.

Vi har fokus på barns aktiv deltakelse til hverdagsaktiviteter. Vi deler barna i smågrupper og lar spontaniteten få styre.

 

Skråkutvikling!

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for utvikling av vennskap, deltakelse i lek, for kommunikasjon, for opplevelser og for læring. Derfor vil vi i Kleppestemmen FUS barnehage at arbeid med barns språk skal være en sentral del av barnehagens hverdag. Dette forutsetter bevisste voksne med gode kunnskaper om barns språkutvikling og språkbruk.

Vi lager kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg. Å legge til rette for språkutviklende aktiviteter er å bygge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.

Vi fokuserer på hverdagsspråket, stiller åpne spørsmål, benevner, kategoriserer og bruker bruker rolleleken som er en viktig del av språkutviklingen.

Vi vet at systematisk språkstimulering i barnehagen har svært mye å si for barns språkutvikling.

Som et supplement til det pedagogiske språkarbeidet er flere av de ansatte kurset i bravo-leken. Dette er et verktøy vi etter hvert vil bruke på alle aldersgrupper. Dette året starter vi med de minste på Myrull. Bravo-leken er korte lekpregede økter på 15 minutter der positivt samspill, sansestimulering, variert bevegelseserfaring og mestringsopplevelser sikrer en helhetlig tilnærming til språkutviklingen.

Gjennom Bravo-leken ønsker vi å skape et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper barna til å nyttiggjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem.