Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Tove Madsen
97 50 79 96

Barnet først

Velkommen til FUS-barnehagen!

Å velge riktig barnehage er et viktig valg for deg og barnet ditt. Barnets første virkelige møte med verdenen utenfor hjemmet må være et trygt og godt sted å være, med lek, mestring og trivsel. Barnet først er vårt faglige konsept som skal sikre at våre ansatte evner å gi ditt barn et utviklende leke- og læringsmiljø, og at alt vi gjør er til det beste for barna. Alle barn er forskjellige, og vi skal se og forstå alle!

FUS-barnehagene skal være ledende på å ta i bruk forskning- og kunnskapsbaserte metoder og verktøy for å sikre at vi, sammen med dere, gir barna de beste forutsetningene for trivsel, mestring og utvikling, nå og videre i livet.

Her kan du se to korte filmer som beskriver hvordan våre ansatte arbeider for å gi barna i FUS barnehagene en lærerik, trygg og god barnehagehverdag, og samtidig legger grunnlaget for barnas videre lærelyst og livsmestring. 


Hva du kan forvente av oss

I FUS skal dere bli møtt og tatt hyggelig imot når dere kommer til barnehagen, av medarbeidere som er genuint opptatt av hvert enkelt barn.

Barnet ditt får søvn og hvile tilpasset eget behov i samarbeid med deg som forelder.

Måltidene skal være preget av samspill, glede og god tid. Barnehagen skal tilby varierte muligheter for lek inne og ute, og miljøet skal være preget av humor, spenning og trygghet.


Se det beste i barnet ditt

Alle barn er forskjellige, med ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og de andre barna skal ditt barn oppleve tilhørighet og annerkjennelse. Vi skal være gode rollemodeller, og bruke vår kompetanse og kunnskap til å ivareta, forstå og skape trygghet.


Vennskap

Vennskap skaper trygghet, trivsel og tilhørighet, og er derfor viktig i ditt barns utvikling. Derfor jobber vi aktivt for at barnet ditt gjennom lek og samspill skal lære å etablere vennskap og være en god venn. Vi skal fungere som veiledere i leken, og bidra til at alle barn opplever å bli inkludert i lek.

 

Hverdagsmagi

De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont er noe av det som driver oss. Vi ønsker å bidra til å utvikle barnas nysgjerrighet og fantasiverden, og stiller heller nye spørsmål enn å gi svar.