LEDIGE STILLINGER

Er du opptatt av hverdagsmagi, uteliv, lekemiljø og lek? Da må du søke på hos oss

Søknadsfrist: 2020-06-26 - Baglerbyen FUS barnehage as, Oslo

Vi i Baglerbyen FUS barnehage søker dyktig pedagogisk medarbeider i 100% fast stiling fra 01.08.2020.

Er du god på relasjoner, liker å skape gode leke og læringsmiljøer og ønsker å være med på å skape de beste barndomsminner og hverdagsmagi? Da er du den vi ser etter.

I FUS gir vi barndommen egenverdi, skaper hverdagsmagi og har høyt fokus på sette barnet først. 

Baglerbyen barnehage består av 4 avdelinger, 2 avdelinger i alderen 0-3 år og 2 avdelinger 3-6 år. Vi har en arkitekt tegnet barnehage med et todelt uteområde hvor vi har lekeplass på to plan.Utearealet ligger godt avskjermet og har Ekebergparken, middelalderparken og terasseparken som nærliggende turområder. I tilegg er vi en bybarnehage med kort vei til buss og trikk som tar oss dit vi vil i hovedstaden.

Vi har  en spennende, inkluderende og engasjert personalgruppe bestående av både kvinner og menn. Vi er spesielt opptatt av relasjonskompetanse og kommunikasjon mellom mennesker, og de læringsprosesser som finner sted i leken. Vi jobber for å gi barna gode trygge dager med glede og hverdagsmagi. Hos oss får barna oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek, og voksne som støtter de i prosessen. Hos oss kommer barnet først!

Fra høsten 2020 er vi med i FUS sin kompetanseutvikling "Barnet først"

"Barnet først" bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene
 

FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først!

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

  • Mulighet til å leke, hver dag!
  • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
  • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
  • Opplæring gjennom FUS Skolen
  • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
  • Ordnede ansettelsesforhold
  • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

  • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
  • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
  • Liker å være ute, leke og være på tur med barn


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

Kontaktpersoner:
Tonje Rønning-Sorkness
daglig leder
99294939
dl.baglerbyen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.