LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Jar FUS barnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2020-04-29 - Jar FUS barnehage as, Akershus

Jar FUS barnehage åpnet i 2006 og ligger sentralt på Jar i Bærum. Vi har flotte, lyse lokaler og gode turmuligheter.
Vi er en 3 avdelings barnehage med 57 barn i alderen 1-5 år. Personalet består av 5 menn og 13 kvinner. Vi har et meget godt arbeidsmiljø og et stabilt personalet. Vi har i mange år scoret veldig bra på Brukerundersøkelsene i Udir.

 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • 100 % vikariat på storebarns avdeling (3-5 år)
 • Mulighet til å leke hver dag!
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Et velfungerende lederteam som i fellesskap viser retning, skaper resultater, veileder og utvikler, driver endring og løser konflikter.
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har genuint interesse for barn og deres trivsel og utvikling
 • Har kunnskap om viktigheten av å bygge relasjoner og vennskap.
 • Like å være ute, leke og være på tur.
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Være faglig sterk, profesjonell og opptatt av egen utvikling.
 • Ønske å jobbe etter FUS sin visjon, verdier og retningslinjer.
 • Være glødende, skapende og engasjert og ha fokus på "Barnet Først".
 • Være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig. Vi jobber med teamledelse.
 • Evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse.
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Tiltrer stillingen 4 mai 2020

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Liv Tone Braarvig
Daglig leder
94820495
dl.jar@bhg.no

Søk her