LEDIGE STILLINGER

Er du den pedagogen vi leter etter?

Søknadsfrist: 2020-06-11 - Smedbakken FUS barnehage as, Oslo

Har du kapasitet, iver og evne til å være med å bygge den beste barnehagen for våre barn?

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte.

I Smedbakken FUS barnehage har nå vi en ledig ressurspedagogstilling i 100 %

I vår barnehager møter man tydelige, aktive voksne som har barnet i sentrum og som ser betydningen og verdien av lek. Vi ønsker å være i kontinuerlig utvikling til det beste for barna. Grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid baserer seg på eventyrlyst, vennekompetanse, god kommunikasjon og sosial kompetanse, med leken i sentrum. I vår barnehage gis det rom for kreativitet skaperglede og medvirkning av egen hverdag, der leken og barnet i sentrum er utgangspunktet.
Vi er en engasjert pedagogisk stab som gløder for den daglige omsorgen og trygghet for hvert enkelt barn.

 

Vi vil ha deg som:

 • Har gjennomføringsevne
 • Er endringsvillig
 • Reflekterer over egen praksis
 • Er fleksibel og innovativ
 • Setter alltid barnet først
 • Skjønner viktigheten av relasjonskompetanse i alle relasjoner
 • Bidrar til å bli en del av et lærende miljø
 • Tør å by på deg selv
 • Trives i pedagogrollen
 • Er god til å inspirere og veilede

 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?Ja? Da er det du som skal søke stilling hos oss! Vær med å gjør en forskjell.

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Pedagogisk ansvar
 • Ansvar for å planlegge, lede, synliggjøre, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogiske aktiviteter med og for barna
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling innenfor dine ansvarsområder
 • Samarbeide med øvrige ansatte, avdelinger og eksterne instanser
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn
 • Bidra til pedagogisk og faglig utvikling i barnehagen

Ønsker du å søke stillingen må du:

 • Være involvert, verdsette kunnskap og være reflektert
 • Ha godkjent barnehagelærerutdanning
 • Ha et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene rundt deg
 • Ha en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Fremstå som trygg, tydelig, ansvarsfull
 • Motiveres av utfordringer og jobbe godt under press
 • Ønske å være med på å bygge opp den beste barnehagen for våre barn
 • Være opptatt av din egen utvikling og bidra til kompetanseheving og økt kvalitet
 • Ønske å jobbe etter våre visjoner og verdier
 • Sette leken og barna først
 • Opptre glødende, skapende og tilstedeværende
 • Evne å ta barneperspektivet og undre deg sammen med barna
 • Like å være ute, leke og være på tur med barn
 • Ha helse forenlig med arbeid med barn

Vi kan tilby deg:

 • Hardt arbeid og mye morro!
 • Mangfoldig og godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Kompetanseutvikling og kurs bla. gjennom FUS-skolen
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Veiledning for nyutdannede
 • Konkurransedyktig lønn
 • Egne FUS klær
 • Fem planleggingsdager i året
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private
 • barnehagenettverk
 • Felles serviceerklæring for FUS som angir standarden for barnehagetilbudet vårt
 • FUS felles etiske retningslinjer

 

Les mer om oss på våre nettsider og facebooksider, samt se på våre årsplan for barnehageåret 2019/2020:

www.fus.no/smedbakken

www.facebook.com/smedbakken

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å ha barnehager preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig er nødvendig. Kun søkere med godkjent utdannelse som barnehagelærer vil bli kontaktet og vurdert i første runde.

Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

Om arbeidsgiveren

FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt

i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et

glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag.

Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte

nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi

barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Kontaktpersoner:
Tina Weckhorst
Daglig leder
22320976
dl.smedbakken@bhg.no

Søk her