LEDIGE STILLINGER

Er du opptatt av å gjøre en forskjell? Da er du vår nye pedagogisk leder!

Søknadsfrist: 2021-02-05 - Baglerbyen FUS barnehage as, Oslo

Lillohagen FUS barnehage søker pedagogisk leder fra 01.03.2021 i fast stilling.

Vi har  en engasjert personalgruppe som er opptatt av kommunikasjon og læringsprosesser. Hos oss får barna oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek og profesjonelle ansatte. 

Lillohagen FUS barnehage består av 4 avdelinger og ligger sentralt i bydel Sagene.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene.

"Barnet først" bygger på Classroom Assesment Scoring System, CLASS som har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn, Tuning in to Kids, TIK, som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse og egenledelse lek og læring, ELL. 

Forskning og utdanning står sentralt i FUS. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, målingsverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland er viktig for oss.

FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start, fordi i FUS kommer barna først!

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor store forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Ja? Da er du FUS.

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for avdeling sammen med en annen ped.leder
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling 
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer/førskolelærer 
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Evner å være i utvikling og er opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Holder deg faglig oppdatert
 • Vil være med på å skape Norges beste barnehage
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter norsk språkprøve B2 eller bedre og godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Mariann Dingstad

45267515
kl.oslo@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.