LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder i Jar FUS barnehage

Søknadsfrist: 2020-06-11 - Jar FUS barnehage as, Bærum

Jar FUS barnehage åpnet i 2006 og ligger sentralt på Jar i Bærum. Vi har flotte, lyse lokaler og gode turmuligheter. Vi er en 3 avdelings barnehage med 57 barn i alderen 1-5 år. Personalet består av 5 menn og 13 kvinner. VI har et meget godt arbeidsmiljø og stabilt personalet. Vi har i mange år scoret veldig bra på Brukerundersøkelsen i Udir og er blant de 150 barnehagene som foreldre, trives best i :-)

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling som pedagogisk leder på storbarns avdeling (3-5 år)
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring, læring og glede.
 • Et godt lederteam på huset som i fellesskap viser retning, skaper resultater, veileder og utvikler, driver endring og løser konflikter.
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har kunnskap om viktighetne av å bygge relasjoner og vennskap
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Er faglig sterk, profesjonell og opptatt av egenutvikling
 • Ønsker å jobbe etter FUS sin visjon, verdier og retningslinjer
 • Er glødende, skapende, engasjert og har fokus på "Barnet Først"
 • Er åpen, fleksibel, løsningsorientert og samarbeidsvillig. Vi jobber med teamledelse.
 • Evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse.
 • Ønsker å jobbe forskningsbasert.
 • Tiltrer stillingen 3 august 2020.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Liv Tone Braarvig
Daglig leder
94820495
dl.jar@bhg.no

Søk her