Brånåstoppen FUS barnehage søker etter en pedagogisk leder med hjerte for leken, barna og hverdagsmagien

Søknadsfrist: 2021-12-01 - Brånåstoppen FUS barnehage as, Lillestrøm

Velkommen til oss i Brånåstoppen FUS barnehage. Vi er en 5 avdelingsbarnehage med plass til 85 barn. Vi holder til på Skedsmokorset, med skogen rett utenfor gjerdet. Vi har en glødende, skapende og tilstedeværende personale som til enhver tid setter barna først

Vi ønsker oss en pedagogisk leder som er engasjert, og som ser viktigheten av at leken kommer først! Du ser nytteverdien av et godt foreldresamarbeid og evner å jobbe strukturert med barnehagens, og FUS kjedens satsninger. 

Vi ønsker at du som ansatt hos oss skal bli den beste utgaven av deg selv. Vi verdsetter derfor nytenkning og kreativitet. Våre medarbeider jobber relasjonelt med både barn, foreldre og ansatte, og det er det ønskelig at du også gjør. Vi ønsker at du har evnen til å utøve pedagogisk veiledning og relasjonsledelse for dine medarbeidere.

Som pedagogisk leder i vår barnehage vil du være en del av vårt lederteam. Det betyr at du vil ha et nært samarbeid med dine medarbeidere. Du må ha et brennende engasjement for barnehagefaget og dele av din kunnskap. Hos oss gjør vi hverandre gode!

Stillingen er et vikariat fra 01.12.21 - 01.04.21 med mulighet for forlengelse.

Din motivasjon for å søke stillingen i Brånåstoppen FUS barnehage skyldes din personlige egnethet og at du tiltrekkes av utfordringer som speiler deg i vår magiske barnehage hverdag. Våre FUS holdninger sier noe om forventningene vi har til deg.

 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

I Brånåstoppen FUS barnehage møter du:

 • Et engasjert og solid lederteam som deler kompetanse og erfaringer
 • Muligheten til å påvirke og forme din egne arbeidshverdag
 • Et godt arbeidsmiljø, hvor vi støtter hverandre og gjør hverandre gode
 • Positive medarbeidere som til enhver tid setter barna først
 • Personal som bidrar til at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv.

FUS tilbyr:

 • Godt samarbeid men andre FUS barnehager 
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Opplæring gjennom FUS skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Dine egenskaper:

 • Genuint interesse for barnehagefaget
 • Glødende, skapende og tilstedeværende
 • Positiv, endringsvillig, løsningsorientert, og opptatt av egen utvikling
 • Opptatt av medarbeiderne dine, og har en relasjonell tilnærming som leder
 • Evne til å ta barnets perspektiv, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling
 • Bevissthet rundt egne holdninger og handlinger
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens og FUS sine satsninger

Ønsker du å søke stillingen, må du:

 • Være utdannet barnehagelærer
 • Ønske å jobbe etter FUS sin visjon og verdier
 • Ha gode norsk kunnskaper
 • Sette barnet og leken først

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillingen må ha godkjent barnehagelærer utdanning for å bli vurdert.

 

Kontaktpersoner:
Tonje Beate Ihle
Daglig Leder
406 49 860
dl.branastoppen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.