LEDIGE STILLINGER

Barnehagelærere søkes til Øyno Fus barnehage

Søknadsfrist: 2020-06-14 - Øyno FUS barnehage as, Sokndal

Vi søker etter to dyktige, engasjert og tilstedeværende barnehagelærere i Øyno FUS barnehage.

 

Vi har ledig 100% fast stilling som barnehagelærer fra 10.8.2020, og 100% vikariat som barnehagelærer fra 10.08.2020-31.07.2021. Vi holder til i flotte lokaler og ligger landlig til med skog og gode turmuligheter rundt oss. Vi er en privateid barnehage, eid av Trygge barnehager som åpnet i 2007. Barnehagen ligger perfekt plassert med tanke på utforsking av natur og fysisk utfoldelse på Øyno i Sokndal kommune. Vi har to avdelinger, Kutoppen og Jungelen. Hver avdeling har aldersinndelte grupper, med godt samarbeid på tvers av gruppene.

Er du en av vår nye, dyktige, engasjerte og tilstedeværende barnehagelærer?

Hverdagen i vår FUS barnehage preges av en flott gjeng med tilstedeværende og engasjerte voksne som alltid setter barnet først. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, blir sett, opplever mestring og får nye utfordringer. Vi har blant annet stort fokus på lek, tilstedeværelse, relasjonskompetanse og nærvær. 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du engasjert? Involverer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte? Er du initiativtaker og opptatt av glede og hverdagsmagi?

Verdsetter du kunnskap og faglighet? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Fantastiske barn og interesserte foreldre
 • Et miljø som stadig er i utvikling
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er selvstendig

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Søknadsfrist 14.06.2020

 

Kontaktperson

Louise Bøe

90893069

dl.oyno@bhg.no

 

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.