LEDIGE STILLINGER

Vi søker en glødende og faglig engasjert pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2020-06-13 - Løvehjerte FUS barnehage as, Lillestrøm

Som en av Norges største barnehagekjeder har FUS høye forventinger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og engasjement. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.Våre verdiord er: GLØDENDE, TILSTEDEVÆRENDE og SKAPENDE

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonene mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høgskolesektoren.

I Løvehjerte FUS barnehage er det 89 glade barn og 22 aktive og engasjerende ansatte, hvorav 2 menn. Er du den vi er på jakt etter; som vil berike vår personalgruppe, holde barna i fokus, liker å være ute og opptatt av faglig forankring i arbeidet? Tilstedeværende voksne og medvirkende barn er en viktig del av vår hverdag. Løvehjerte FUS barnehage har 9 glødende og dyktige pedagoger. 

 I Løvehjerte vil du få:

 • Mulighet til å være med å utvikle vår barnehage
 • Være en del av et engasjert og faglig pedagogteam
 • Mulighet til å påvirke og forme egen arbeidshverdag
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Arbeidsdager med lek, glede og hverdagsmagi
 • Systematisk kollega veiledning
 • Et positivt og utviklende arbeidsmiljø

FUS barnehagene tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager
 • Stort fagmiljø og intern kompetanseheving
 • Opplæring gjennom FUS skolen
 • Hovedavtale og tariffavtale
 • FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Ønsker å jobbe etter FUS sin visjon og verdier
 • Er faglig sterk, profesjonell og opptatt av utvikling
 • Er strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Har evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse
 • Har evne til å ta barneperspektivet, legge til rette for og delta i barns lek og utvikling
 • Er positiv og engasjert
 • Liker å være ute og bruke skog og nærmiljø
 • Har bevissthet rundt egne holdninger og handlinger

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stillingen må ha godkjent barnehagelærer utdanning for å bli vurdert.

Søknadsfrist: 13.06.20, sendes på epost til: dl.lovehjerte@bhg.no

Tiltredelse: 01.08.20

Løvehjerte FUS barnehage ligger i Hellaveien 3, på Skjetten i Lillestrøm kommune, 5 min. fra Lillestrøm og 20 min. fra Oslo, med gode kollektiv forbindelser. Du kan se noe av våre aktiviteter på vår Facebook side: Løvehjerte FUS barnehage  

Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder Kristin S. Hygen 40 64 98 86 eller stedfortreder Lillian Egebø i Løvehjerte FUS barnehage, på telefon 40 64 98 69 eller per e-post ved dl.lovehjerte@bhg.no

Søk her