LEDIGE STILLINGER

Vi søker assistenter til vikariat i Vøyen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2020-06-13 - Vøyen FUS barnehage, Bærum

Vi søker lekene medarbeidere til 3 vikariater i Vøyen FUS barnehage. 

Det er 3 forskjellige vikariater vi søker medarbeidere til - det kan bli mulighet for forlengelse. 

Svangerskapsvikariat fra 01.08. 2020- 01.12. 2020

Svangerskapsvikariat fra 01.08.2020 2020 - 01.02. 2021

Årsvikariat fra 01.08.2020 2020-31.07.2021

 

Vøyen FUS barnehage ligger på Vøyenenga i Bærum. Vi er en 5 avdelings barnehage som satser på friluftsliv og natur. 

Som frilufts barnehage legger vi vekt på at barna skal oppleve og erfare gleden ved å ferdes i naturen og ta i bruk naturen som lek og læringsarena. Lek i natur gir barn mulighet for store fysiske variasjoner som gir godebevegelsesmuligheter. Denne type lek er med på å styrke barns motoriske utvikling. Naturen er også en god arena for å utvikle språk, sanser og sosial kompetanse.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold

 

 • Vi ønsker at du:
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Legger tilrette for-, og deltar i barns lek og utvikling
 • Er løsningsorientert, tar ansvar og liker å jobbe i team
 • Har endringsvilje og evner å se muligheter framfor begrensninger
 • Har barnet i fokus

 • Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Tine Romslo-Pettersen
Daglig øleder
95969359
dl.voyen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.