LEDIGE STILLINGER

Kan du trylle hverdagsmagi? Kom til oss i Håbet FUS friluftsbarnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2020-07-08 - Håbet FUS friluftsbarnehage as, Sandnes

Håbet FUS friluftsbarnehage er en liten barnehage som ligger fint til på Håbafjell i Sandnes. Vi har tre avdelinger; 0-2 år, 2-4 år og 4-6 år. Vi er mye ute og får opplevelser i regn, vind, snø og sol. Hverdagen hos oss preges av ansatte som gløder, ler og leker, og som gir barna en spennende hverdag preget av trygghet, utvikling og læring.

 

Vi har ledig en 100% fast stilling som pedagogisk leder. For barnehageåret 2020/2021 vil dette være på avdeling med barn 4 - 6 år.

Vi har også ledig et 20% vikariat for barnehageåret 2020/2021, dette på avdeling med barn 2 - 4 år.

Ønsket oppstart; 01.august, 2020. Søknader ønskes snarest, og vil bli behandlet fortløpende.

 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for din avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på din avdeling
 • Ta ansvar for, følge opp og være tett på i foreldresamarbeid
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Er oppdatert på nyere barnehageforskning, og benytter dette i ditt daglige arbeid
 • Har et stort engasjement for menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har helse som er forenelig med arbeid med barn
 • Er med på å bidra til og opprettholde et godt arbeidsmiljø

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Mia Andersson
Daglig leder
90 19 67 32
dl.habet@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.