LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2020-07-22 - Skytterbanen FUS barnehage as, Oslo

Vil du være med på noe spennende? Og er du glad i å bruke naturen som en pedagogisk arena?

Vi har åpnet ny barnehage og trenger deg som pedagogsik leder til å være med på og forme den gode barnehagen vi ønsker å bli.

Skytterbanen FUS barnehage åpnet i august 2019 og trenger pedagogisk leder som har et ønske om å være med på å skape en supergod barnehage for barna i bydel Bjerke. Vi har åpnet i midlertidige lokaler(Refstadsvingen) og skal bygge et nytt barnehagebygg på Årvoll ved Skytterlagstomta. Dette er rett ved Nordmarka og har skogen som nærmeste nabo. Dette vil gi oss unike muligheter til sammen å skape en spennende pedagogisk profil med fokus på naturen. 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse (utdannet barnehagelærer) og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Tiltredelse 01.08.20

Kontaktpersoner:
Gro Lunde
Daglig leder
46916685
dl.skytterbanen@bhg.no

Søk her