LEDIGE STILLINGER

Vikariat som barnehagelærer i Hovsveien FUS barnehage?

Søknadsfrist: 2020-07-23 - Hovsveien FUS barnehage as, Halden

Det viktigste for oss er å ha et høyt faglig nivå, slik at vi gir barna et best mulig utgangspunkt for resten av livet.

Er du vår nye kollega?
Vi leter etter en pedagog som brenner for faget og som har lyst til å påvirke i hverdagen.
Ønsket vårt er å få tak i noen som er kunnskapsrik og lærevillig, en som tør å tenke anderledes og som står for det man mener samtidig som man vil lytte til andre for å lære.
Er du endringsvillig, initiativrik og opptatt av egen og andres utvikling?

Er du både psykisk og fysisk nok tilstede i hverdagen? I Hovsveien FUS har vi stort fokus på nærvær og ser dette i direkte tilknytning til kvalitet i barnehagen. 

Vi kan velge barnehage, men det kan ikke barna. De er avhengige av tilstedeværende voksne for refleksjon og utvikling.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor høye forventinger til våre ansatte. 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja?

Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har et sterkt ønske om å bidra
 • Har evne og vilje til utvikling

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

 

Stillingen er i utgangspunktet et vikariat. 

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.