LEDIGE STILLINGER

tittel og sted

Søknadsfrist: 2020-11-01 - Stokke maritime FUS barnehage, Ålesund

Barnehagen vår er ny og full av kjekke barn og vaksne. Dei faste stillingane er fylte, men oss har eit behov for fleire tilkallingsvikarar som har eit brennande engasjement for arbeid med barn. 

Me veit at tida i barnehagen har stor innverknad på helse, utvikling og læring, og me har derfor forventingar til våre medarbeidarar.

Kjenner du deg igjen?


Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støttar du andre? Samarbeider du med andre? Snakkar du med barn på ein open, ærlig og tydeleg måte?
Verdset du kunnskap? Er du trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søkjer du fagleg råd og rettleiing i utfordrande situasjonar? Verdset du andre sin kunnskap og lærer du av andre?
Er du reflektert? Er du bevisst di rolle som vaksen og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande kvardagssituasjonar i et bredt perspektiv? Finn du løysingar på utfordingar?


Ja? Då er du FUS!


Me tilbyr:

 • Anledning til å leike, kvar dag!
 • Anledning til å vere med å utvikle barnehagen
 • Anledning til å bidra til at barn opplever meistring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skulen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehagar i eit av dei største private barnehagenettverka i Noreg
 • Ordna tilsettingsforhold

Me ønskjer at du:

 • Er involvert, verdset kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Veit at barna har noko å lære av deg som menneske
 • Likar å vere ute, leike og vere på tur med barn
 • Har et godt munnleg språk
 • Er fleksibel 

Søkjarar vil bli vurdert i forhold til personleg eigenskapar, i tillegg til kompetanse og erfaring. Personar med eit anna førstespråk enn norsk eller samisk, må ha avlagt ein norskprøve. I tillegg må du ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvane i leseforståelse, lytteforståelse og munlleg kommunikasjon.   FUS har eit mål om å vere ein barnehage prega av mangfald - me ønskjer derfor også at menn skal søkje på denne stillinga.
Tilsettinga krev godkjend politiattest med heimel i barnehagelova som må leveras før eventuell tilsetting i stillinga.

 

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.