LEDIGE STILLINGER

Bekkjarvik maritime FUS barnehage søkjer barnehagelærar - vikariat.

Søknadsfrist: 2020-11-07 - Bekkjarvik maritime FUS barnehage as, Austevoll

Bekjarvik martitime FUS barnehage ligg landleg til i enden av eit byggjefelt. I umidelbar nærleik finn me sjø og strand, skogområder, fotballbane og skule.

Barnehagen har eit maritimt konsept, med  saltvatnakvarie i barnehagen og  båt. I perioden mai - oktober har me fokus på maritime opplevingar.

Ein av våre flinke pedagoger skal ut i permisjon, og me søkjer difor deg som er utdanna barnehagelærar, og som har lyst til å bli ein del av vårt team. Stillinga er eit vikariat frå 23 november 2020- 31 juli 2021, med moglegheit om forlenging. Båtførarbevis er ein fordel. 

Bli med oss og gjer Bekkjarvik maritime FUS barnehage til ein magisk stad for barn og vaksne.

I FUS satser vi på høg og likeverdig kvalitet i relasjonar mellom tilsette og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg saman med eigne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høgskulesektoren. FUS har fokus på høgt nærvær som bidreg til at barna får ein trygg og god start. Fordi i FUS kjem barna først! Vi har derfor forventningar til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støttar du andre? Samarbeider du med andre? Snakkar du med barn på ein open, ærleg og tydeleg måte?

Verdset du kunnskap? Er du trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søkjer du faglege råd og rettleiing i utfordrande situasjonar? Verdset du andre sin kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst di rolle som vaksen  og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande kvardagsituasjonar i eit bredt perspektiv? Finn du løysninga r på utfordingar?

Ja? Då er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet vere:

 • Dagleg leiaransvar og administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjere pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Vere ein del av barnehagen sitt leiarteam
 • Sjå på  barnehagen som ei eining og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Høve til å vera med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordna ansettelsesforhold
 • Eigne FUS klede

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdset kunnskap og er reflektert
 • Har eit stort engasjement for barnehagefaget og menneska du leiar
 • Har en grunnleggjande tru og fokus på utvikling av sterke relasjoner til tilsette, føresette og samarbeidspartnarar
 • Er utdannet barnehagelærar
 • Veit at barna har noko å lære av deg som menneske
 • Likar å vera ute, leika og vera på tur med barn
 • Legg inn eget punkt om ønskelig
 • Legg inn eget punkt om ønskelig

Søkjarar vil bli vurdert i forhold til personlege eigenskapar, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har eit mål om å vera ein barnehage prega av mangfald - vi oppfordrer derfor også menn til å søkje på denne stillinga.Tilsetjinga krev godkjent politiattest med heimel i barnehagelova som må leverast før eventuell tiltreding i stillinga

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.