LEDIGE STILLINGER

Borgen FUS barnehage søker pedagogisk leder med hjerte for leken og gode relasjoner

Søknadsfrist: 2020-11-13 - Borgen FUS barnehage as, Ullensaker

Borgen FUS barnehage søker pedagogisk leder som er faglig engasjert, relasjonskompetent og ønsker å være med å videreutvikle barnehagen vår.

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Borgen FUS barnehage er en avdelingsbarnehage med plass til ca 70 barn. Våre fokusområder er trygg tilknytning, relasjoner og egenledelse i lek og læring.

Vi søker pedagogisk leder som er trygg og tydelig i rollen sin, og som jobber relasjonelt med både barn og voksne. Du er faglig sterk og reflektert rundt egen praksis, og verdsetter kunnskapen til medarbeiderne og foreldrene du samarbeider med. Du utøver pedagogisk veiledning og leder dine medarbeidere relasjonskompetent.  Du er engasjert i barnehagehverdagen og genuint opptatt av å gi barna en trygg base. Som rollemodell fremstår du som raus, tydelig og ydmyk. Din evne til å gi omsorg og være trygg for barna er uvurderlig.

Våre FUS holdninger sier noe om forventningene vi har til deg;

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre? Er du reflektert?

Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

 I Borgen FUS barnehage møter du:

 • muligheten til å være med å utvikle barnehagen vår
 • et engasjert og positivt lederteam som deler kompetanse og erfaringer
 • muligheten til å påvirke og forme din egne arbeidshverdag
 • et godt arbeidsmiljø preget av å ville hverandre det beste og gjøre hverandre gode
 • positive og fleksible medarbeidere som gløder for barna og leken
 • ansatte som bidrar til at barn opplever mestring og glede i nært samarbeid med foresatte
 • god støtte og hjelp til å utvikle deg som leder 

FUS barnehagene tilbyr:

 • godt samarbeid men andre FUS barnehager
 • stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • opplæring gjennom FUS skolen
 • ordnede ansettelsesforhold
 • egne FUS klær

Vi ønsker at du;

 • setter barnet og leken først
 • er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • er glødende, skapende og tilstedeværende
 • ser muligheter samt er endringsvillig, løsningsorientert og opptatt av egen utvikling
 • bidrar med din faglige og relasjonelle kompetanse
 • er trygg og tydelig i relasjon med barn og voksne
 • har evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse
 • har evne til å ta barnets perspektiv, legge til rette for- og delta i barns lek og utvikling
 • er strukturert, analytisk og har gode samarbeidsevner
 • bidrar inn i det gode arbeidsmiljøet vårt
 • kan lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsningsområder
 • er utdannet barnehagelærer
 • ønsker å jobbe etter FUS sin visjon og verdier

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Har du barnehagelærer utdanning, og er på jakt etter en barnehage med godt arbeidsmiljø? Send gjerne en søknad, eller ta kontakt med Daglig leder dersom du har spørsmål om stillingen.

 

 

Kontaktperson

Hanne Granum

Daglig leder

90796796

Kontaktpersoner:
Hanne Granum
Daglig Leder
90796796
dl.borgen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.