LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Solåsen FUS barnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2020-11-02 - Solåsen FUS barnehage as, Vestby

Vi ser etter pedagoger med ambisjoner, som vet hvilken barnehage de ønsker å jobbe i og som er stolte over faget sitt.

Hos oss har vi fokus på relasjonsbygging og hele mennesket, på målrettet kapasitetsbygging og struktur. Dette skaper trygghet og frigir tid til det vi mener er viktigst; barna. Hos oss kommer alltid barna først!
Leken har stor plass i vår barnehage. Det er i leken barna utforsker nye muligheter, oppdager nytt land og mestrer livet. Derfor er vi helt klare på at det er gjennom lek barna lærer mest og best. Vi er nysgjerrige, undrende og spontane sammen med barna, og mener humor er en viktig bit i en skapende prosess. Å være i øyeblikket og ikke ta oss selv så høytidelig. Gjensidig respekt for barn og voksne verdsettes høyt!

Vi har 6 grupper, hvor av en av dem er en utegruppe med barnehagens grillhytte som base. Små og store er mye ute og på tur. Det er et stort og variert uteområde vi har. Her kan barn og voksne boltre seg både på fotballbanen, leke i skogen og klatre i fjell -og alt innenfor barnehagens gjerder! Vi har nært både til skog og mark, og kort vei til stranda. 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin gruppe og base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Kunne lede mot å nå barnehagens mål og jobbe strukturert med barnehagens satsing

Solåsen har en 100% fast pedagogisk lederstilling ledig fra 1. desember 2020, er du en kandidat til å søke? 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Camilla Færøvig
Daglig leder
95 01 51 61
dl.solasen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.