LEDIGE STILLINGER

Er du leken og setter barna først ?

Søknadsfrist: 2020-11-13 - Rotnes FUS Kulturbarnehage as, Nittedal

Rotnes FUS kulturbarnehage ligger idyllisk og sentralt til ved siden av Rotnes Bruk i Nittedal, og har nærhet til marka og idrettsanlegget. Vi er ca 82 barn og 18 ansatte som gløder for å være i utvikling og utgjøre en forskjell. Vi bruker drama som arbeidsmetode og dette gir både barn og ansatte hverdagsmagi, glede, humor, ufordringer, og eventyrlyst. Vi er et team med mye erfaring, kompetanse og kreativitet. Hvis du ønsker å bidra inn i denne fantastiske gjengen av store og små, by på deg selv, skape hverdagsmagi og sette barna og leken først er du den vi søker.

Vi har et vikariat som pedagogisk leder, da en av våre pedagoger skal ut i svangerskapspermisjon fra 02.01.21 - 01.10.21

Hver dag kan være magisk hvis vi åpner opp for samspill og oppdager sammen med barna.

 Vi vet at tiden barna er i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst på din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Setter du barnet først? Er du bevisst på hvor du til enhver tid trenger å være? Prioriterer du en tur til verdensrommet, eller utvikle leken videre? Du setter barna og barnegruppas behov foran dine egne?

Ja? Da er du FUS! og setter barnet først!

 

Vi søker deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer.
 • Kan skape hverdagsmagi.
 • Setter barna og leken først.
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen.
 • Er relasjonsskapende og skaper tillit.
 • Er reflektert rundt egen praksis.
 • Har ønske om å utvikle seg selv og barnehagen.
 • Har lekekompetanse.
 • Er reflektert rundt eget syn på barn.

Vi kan tilby:

 • En glødende og skapende kollegagruppe med mye kompetanse.
 • Fokus på drama og lek.
 • Opplæring gjennom FUS Skolen.
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager.
 • Kurs i regi av FUS, kommunen og barnehagen.
 • Engasjert foreldreregruppe.
 • Ordnede ansettelsesforhold.
 • Egne FUS klær.
 • Hovedavtale og tariffavtale.

 

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

 

Vi trenger deg som setter leken først, jobber strukturert med barnehagens og FUS kjedens satsninger for å nå målet vårt om å bli Norges beste barnehager.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet i tillegg til kompetanse og erfaring. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju fortløpende. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven, og må leveres før tiltredelse. Menn oppfordres til å søke.

 

Kontaktpersoner:
Trine Sevaldrud
daglig leder

dl.rotnes@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.