LEDIGE STILLINGER

Eventyrlia FUS barnehage søker pedagogisk leder i fast stilling, 2. gangs utlysning

Søknadsfrist: 2020-10-31 - Eventyrlia FUS barnehage as, Oslo

Hva slags barnehage ønsker du å jobbe i? Har du ambisjoner og er stolt over faget ditt? Da bør du jobbe i FUS, og søke stillingen som pedagogisk leder i Eventyrlia FUS barnehage. Vi har fokus på relasjonsbygging og hele mennesket, på målrettet kapasitetsbygging, systematikk og struktur. Dette skaper trygghet og frigir tid til det aller viktigste; tid med barna. I FUS vil du oppleve at alle valg blir tatt med hensyn til hva som er det beste for barnet.

I FUS satses det på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom den barnehagebaserte kompetanseutviklingen "Barnet først" sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. "Barnet først" bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.

Eventyrlia FUS barnehage søker derfor pedagogisk leder som har et høyt nærvær og erfaring med å jobbe med utviklingsarbeid i barnehage.

Eventyrlia FUS barnehage

Vi er en fire-avdelings barnehage med for tiden 70 barn. To avdelinger for barn under tre år, og to avdelinger for barn over tre år. Dette barnehageåret er vi 18 ansatte, med fire årsverk pr. avdeling - to pedagogiske leder og to pedagogiske medarbeidere. Personalgruppen er godt sammensatt når det gjelder kjønn, faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn. En av våre medarbeidere tar barnehagelærerutdanning på deltid, og vi har fire mannlige ansatte.

Vi ledig fast stilling som pedagogisk leder fra 1. desember 2020. Har du gått med tanker om å skifte jobb, gjør noe med det nå og grip sjansen - vi venter på deg! I tillegg har vi ledig vikariat som pedagogisk leder ut oktober med mulighet for forlengelse.

Du er ikke alene som leder, vi har fokus på å sette sammen gode team som motiverer, støtter og utfyller hverandre. Vi ønsker alltid å utvikle oss, og være en barnehage med høy kvalitet i alle ledd, så kompetanseheving i personalgruppen er viktig for oss. Du må være opptatt av faglig utvikling og bruke deg selv i jobben.

Vi jobber under mottoet "Hjerte for hele huset" der målet er høyt nærvær, godt samarbeid og god kvalitet. Vi trenger at du har høy arbeidsmoral, og vi forventer at du bidrar i arbeidsmiljøet med gode holdninger til nærvær, og at du er god på å bygge tette relasjoner til dine kollegaer. Vi fremstår som èn barnehage, der vi har like god kvalitet på hver enkelt avdeling. Vi har blant annet felles mal for gjennomføring og planlegging av periodeplaner og møter. Vi gjør hverandre gode på tvers av huset, og har en fin delingskultur.

Våre satsningsområder er barns språkutvikling og vennskap. Barna skal føle seg trygge, bli sett av varme og nære ansatte, leke og utvikle seg. Vi er opptatt av å bygge opp barnas leke - og læringsmiljø på en faglig begrunnet måte som skal legge et enda bedre grunnlag for spennende og god lek.

Brukertilfredshet i foreldregruppen er viktig, og er noe vi forventer du vil bidra med i høy grad. I UDIR sin foreldreundersøkelse 2019 scorte vi 4,7 (av 5 mulige) på spørsmålet "totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med barnehagen?". Vi vil strekke oss langt for å opprettholde vårt gode samarbeid med foreldre og foresatte.

Barnehagen er veldrevet med god økonomi, egen minibuss og tilgang på faste vikarer.

Er du involvert? 

Verdsetter du kunnskap? 

Er du reflektert? 

JA? Da oppfordrer vi deg til å søke hos oss i Eventyrlia FUS barnehage!

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Lederopplæring
 • Ordnede ansettelsesforhold med god pensjonsordning
 • Egne FUS klær
 • Fast stilling 100 %
 • Gode lønnsbetingelser

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har humor og høy arbeidsmoral
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og læring
 • Er opptatt leken og dens betydning

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på disse stillingene.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Linda Beate Øverbø
Daglig leder
92689814
dl.eventyrlia@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.