LEDIGE STILLINGER

Vi søker barne- og ungdomsarbeider i Utsikten FUS barnehage

Søknadsfrist: 2020-12-11 - Utsikten Vest FUS barnehage as, Sandnes

Vi søker etter en lekende og omsorgsfull barne- og ungdomsarbeider i et vikariat hos oss. Vikariatet er fra februar 2021 til august 2021, med mulighet for å begynne før hvis ønskelig. 

Vi er en barnehage som består av fire avdelinger; to småbarns avdelinger og to storbarns avdelinger. Vi har gjennom mange år jobbet med å styrke voksenrollen vår, både gjennom Sandnes kommune sin satsning på utviklingsstøttende barnehager og med FUS sin egen satsing Barnet først. Vi er en barnehage som er veldig glade i å være mye ute, både å leke på uteområdet vårt og å gå på turer i nærområdet, og natur og friluftsliv er vårt satsingsområde.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på barnas helse, utvikling og læring og vi har derfor tydelige forventinger til våre ansatte. 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du godt med andre? Snakker du med barn på en varm,åpen og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert 
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har fagbrev som barne- og ungdsomsarbeider
 • Har et genuint ønske om å arbeide med barn og ser viktigheten av å være en god rollemodell


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.