LEDIGE STILLINGER

Tilkallingsvikarer til Lande FUS barnehage på Sjøholt

Søknadsfrist: 2021-04-19 - Lande FUS barnehage as, Ålesund

Lande FUS barnehage ligg flott til med utsikt over Sjøholt. Vi har fokus på friluftsliv og er mykje ute.

Me veit at tida i barnehagen har stor innverknad på helse, utvikling og læring, og me har derfor forventingar til våre medarbeidarar.

Kjenner du deg igjen?


Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støttar du andre? Samarbeider du med andre? Snakkar du med barn på ein open, ærlig og tydeleg måte?
Verdset du kunnskap? Er du trygg på eigen kompetanse og erfaring? Søkjer du fagleg råd og rettleiing i utfordrande situasjonar? Verdset du andre sin kunnskap og lærer du av andre?
Er du reflektert? Er du bevisst di rolle som vaksen og barnet si rolle? Evnar du å sjå deg sjølv og utfordrande kvardagssituasjonar i et bredt perspektiv? Finn du løysingar på utfordingar?


Ja? Då er du FUS!


Me tilbyr:

 • Anledning til å leike, kvar dag!
 • Anledning til å vere med å utvikle barnehagen
 • Anledning til å bidra til at barn opplever meistring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skulen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehagar i eit av dei største private barnehagenettverka i Noreg
 • Ordna tilsettingsforhold
 • Eigne FUS klede

Me ønskjer at du:

 • Er involvert, verdset kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Veit at barna har noko å lære av deg som menneske
 • Likar å vere ute, leike og vere på tur med barn
 • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • Har eit godt språk og består krav til språk i barnehager

Søkjarar vil bli vurdert i forhold til personleg eigenskapar, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har eit mål om å vere ein barnehage prega av mangfald - me ønskjer derfor også at menn skal søkje på denne stillinga.
Tilsettinga krev godkjend politiattest med heimel i barnehagelova som må leveras før eventuell tilsetting i stillinga.

 

Kontaktpersoner:
Sissel Haukvik Sollied
Dagleg leiar
90263852
dl.lande@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.