LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Vågsbygd FUS barnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2021-01-24 - Vågsbygd FUS barnehage as, Kristiansand

Vågsbygd FUS barnehage er FUS- kjedens største barnehage med 10 avdelinger, 195 barn og 50 ansatte. Vi er sentralt plassert i Vågsbygd ved Vågsbygd idrettsplass. Vi har herfra kort vei til både skog og vann, samt at vi har et unikt uteområde som stimulerer til lek og bevegelse. 

Hos oss skal barna opplever varme, trygge og nære voksne som ser det enkelte barn. Vi har fokus på hvordan vi møter barns følelser på en god måte, med bakgrunn i nyeste forskning rundt psykologi og tilknytningsteori som omhandler hjernens utvikling i samspill med barn og voksne. Relasjoner er livets viktigste oppgave og gode relasjoner er avgjørende for tryggheten til barna. For å lære trenger vi alle å være trygge, derfor er vårt viktigste arbeid å bidra til at barna i vår barnehage er trygge for å få mest mulig ut av dagene sammen med oss! 


Vi har også fokus på begelsesglede, sansestimulering og motorikk. Vårt personale inspirerer, motiverer og hjelper barna til å utvikle seg sosialt, motorisk og kunnskapsmessig gjennom lek og bevegelse.

Som ansatt hos oss vil du få  mulighet til å lære og vokse som fagperson gjennom et høyt faglig nivå som stiller krav til deg og den jobben du gjør for barna våre. 

Vi har egen utdannet kokk som lager sunn og velsmakende mat til oss hver dag.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Tør å by på deg selv og være i læring 
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ønsker å lede
 • Alltid setter barnet først

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. 

Kun søknader sendt inn elektronisk vil bli vurdert. Søknader sendt på mail vil dessverre ikke bli en av de som får mulighet til å jobbe hos oss. 

Søkere vil kunne bli løpende kalt inn til intervju, så du gjør lurt i å ikke vente til fristen går ut. 

Kontaktpersoner:
Linn Høyland Larsen
Daglig leder

dl.vagsbygd@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.