LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Smidsrød FUS barnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2021-02-07 - Smidsrød FUS barnehage as, Færder

Smidsrød FUS barnehage ligger sentralt til i Færder kommune. Vi har flotte turområder i nærheten som vi benytter ukentlig. 

De første leveårene utvikles barnas sosiale og emosjonelle egenskaper i en forrykende fart, og de trenger mye støtte til å håndtere og regulere egne følelser. Basert på vår visjon Barnet Først har vi satt i gang et omfattende prosjekt for kompetanseutvikling i barnehagen, som følges av forskning i samarbeid med Universitetet i Oslo. Vi ønsker å sikre barnets behov for omsorg, støtte til læring og god organisering, i dette arbeidet bruker vi blant annet den annerkjente observasjonsmetodikken CLASS.

Vi er en basebarnehage som har delt oss inn i 3 grupper. Gruppene er delt inn etter alder; 4 -5 år, 2 -3 år og 1 åringer. Det første leveåret er et av de viktigste årene i et barns liv og som banrehage er det viktig å skape trygge gode rammer med gode relasjoner dette første leveåret. Det får vi til ved å skjerme dem det føste året.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn
 • Bidra til godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte.
 • Være en god rollemodell og veileder.
 • Innlede og opprettholde et godt foreldresamarbeid.

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi foreventer at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har helse som er forenlig med arbeidets art
 • Er stabil, fleksibel og endringsvillig
 • Har godt humør og kan bidra i et positivt arbeidsmiljø
 • Jobber strukturert og målbevisst
 • Har stor arbeidskapasitet

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner 

Stillingen er ledig fra 22. mars 2021

Ved eventuelle interne søkere vil det være aktuelt å ansatte i en barnehagelærer stilling.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Anne Lene de Lange Hansen
Daglig leder
98835407
dl.smidsrod@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.