LEDIGE STILLINGER

Vi søker pedagogisk medarbeider

Søknadsfrist: 2021-02-04 - Nordpolen FUS barnehage as, Oslo

Vi søker pedagogisk medarbeider til Nordpolen FUS barnehage

Om oss: 

Nordpolen FUS barnehage består av 2 barnehager; Idun og Sandakerveien. Barnehagene ligger sentralt plassert på Sandaker/Sagene i Oslo. Akerselva som nærmeste nabo er et fantastisk utgangspunkt for turer i nærmiljøet. De to barnehagene ligger nærme hverandre og deler administrativ og faglig ledelse. Barnehagene har et nært faglig samarbeid på tvers av husene, samt felles turer og arrangementer. I umiddelbar nærhet finnes store grøntarealer, bibliotek, samt andre kulturtilbud som barnehagen benytter seg av. Vi har gode turmuligheter og det er kort avstand til Lillomarka, hvor barnehagen har en leirplass med lavo. Barnehagen har også en egen minibuss som blir brukt til turer med barna.

I Nordpolen FUS barnehage er vi 34 ansatte inkludert faglig og daglig leder. Vi har et dynamisk arbeidsmiljø med ca 50 % menn. Personalgruppen er godt sammensatt når det gjelder faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn. Vi er opptatt av å skape et inkluderende arbeidsmiljø, med fokus på hver arbeidstaker, og med ønske om å få frem det beste i alle. 

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Egen minibuss

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barna
 • Er punktlig og pålitelig

Om stillingen:
Den ledige stillingen er på en av våre småbarnsavdelinger i Sandakerveien. På avdelingen er det 12 barn og fire voksne, hvorav to pedagogiske medarbeidere og to pedagogiske ledere. Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Cathrine Lauvrak Andersen
Daglig leder
908 11 979
dl.nordpolen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.