LEDIGE STILLINGER

Senterbarnehagen FUS søker en brennende og engasjert pedagogisk leder i 100% fast stilling!

Søknadsfrist: 2021-10-30 - Senterbarnehagen FUS as, Drammen

Senterbarnehagen FUS åpnet 15. mars 2010 på Fjell i Drammen. Barnehagen eies av FUS/Trygge Barnehager og ligger sentralt på Fjell i Drammen, med nærhet til skog og mark. Barnehagen har barn i alderen 0 til 6 år. Sammensetningen av barn og ansatte gjenspeiler mangfoldet i nærmiljøet.  

Som ansatt i Senterbarnehagen FUS lover vi deg at du får utviklet deg både faglig og som leder. Vi stiller høye krav til alle våre ansatte. Det må vi, når vi vet hvilken stor påvirkning tiden i barnehagen har på barns utvikling og læring senere i livet. Vi ser etter deg som er faglig sterk. Du er lærevillig og setter leken først. I tillegg må du kunne jobbe strukturert med barnehagens og FUS kjedens satsninger. For å nå målet vårt om å bli Norges beste barnehage trenger vi ansatte som evner å være i utvikling og er opptatt av kontinuerlig forbedring.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barna de beste forutsetningene for veien videre i livet. "Barnet først" er mer enn bare slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for ditt barn. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet, og et tett foreldresamarbeid, danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage.

FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Overordnet administrativt og pedagogisk avdelings/baseansvar
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Lønn ihht. PBL tariff

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Har arbeidskapasitet og en robust innstilling til hverdagen
 • Byr på deg selv og er en aktiv bidragsyter i å skape et godt arbeidsmiljø 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. Søkere som har erfaring i rollen som barnehagelærer vil bli prioritert. 

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. I vår barnehage jobber vi sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 

Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søkere som ikke har godkjent utdanning som barnehagelærer vil ikke bli vurdert for stillingen.

Stillingen har oppstart fra januar 2022!

Kontaktpersoner:
Tom Andreas Myhre
Nestleder
47294383
dl.senterbarnehagen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.