LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder, vikariat 60% søkes til Hestnes FUS barnehage:

Søknadsfrist: 2021-04-20 - Hestnes FUS barnehage as, Eigersund

 

PEDAGOGISK LEDER 60 % - Vikariat

2.gangs utlysning:

Leken, raus og opptatt av gode relasjoner?

Kom å bli med på team Hestnes FUS

 

Hestnes FUS barnehage søker vikariat som pedagogisk leder. Du må være glødende opptatt av gode relasjoner, og kunne legge til rette for ett trygt og inkluderende barnehagemiljø.

Du må være målbevisst og kunne strekke deg litt ekstra for å skape en god hverdag for de rundt deg.

Leken er vårt satsningsområde og gjennom den har vi stort fokus på utvikling, læring og inkludering. Leken er barnas univers, derfor skal vi være tilstede for å skape rom for lek, læring og hverdagsmagi hver dag.

 

Vi søker deg som:

Er utdannet barnehagelærer.

Har fokus på å bygge gode relasjoner til barn, kollegaer, samarbeidspartnere og foresatte.

Er glødende, skapende og tilstedeværende i hverdagen sammen med barn og kollegaer.

Setter barnet først.

Ser på leken som en viktig læringsarena

Er målrettet og har evne til å reflektere over egen praksis

Er raus, positiv og løsningsorientert.

Som ser dine kolleger og er opptatt av at de får mestre

 

Vi tilbyr:

Opplæring gjennom FUS skolen

Godt samarbeid med andre FUS barnehager

Ordnede ansettelsesforhold

En arbeidsplass som stadig er i utvikling hvor du får bidra til å påvirke din egen hverdag

FUS klær

En flott kollegagjeng

 

Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tilsettelse.

Søkere vil bli vurdert etter personlig egnethet, kompetanse og erfaring.

Tiltredelse: 1.5.2021- 23.5.2022

 

Søknadsfrist snarest og senest 20.4.21.

 

Kontaktperson

Charlotte Gunvaldsen

Daglig leder

90227808

dl.hestnes@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.