LEDIGE STILLINGER

Holmsåsen FUS barnehage søker pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2021-04-22 - Holmsåsen FUS barnehage as, Oslo

Holmsåsen FUS barnehage er en 4 avdelings barnehage på Toppåsen i bydel Søndre Nordstrand. Vi har en fantastisk beliggenhet, innerst i blindvei med skogen som nærmeste nabo. Vi har to avdelinger for barn under tre år og to avdelinger for barn over tre år. Hver avdeling bemannes med to pedagogiske ledere og to pedagogoiske medarbeidere / fagarbeidere. 

Som pedagogisk leder hos oss blir du del av et team som ønsker å være i utvikling, og sammen med deg skape den beste hverdagen for barna. Du må sette leken først, jobbe for et inkluderende fellesskap, og se hvert unike barn. Vår hverdag skal være fylt av hverdagsmagi og læring gjennom lek, glede og humor. 

Vår personalgruppe består av 17 engasjerte, kunnskapsrike og inkluderende kvinner og menn. Vi forventer at du er god til å bygge relasjoner til dine kollegaer, barn og foreldre, er åpen for læring, ser løsninger og bidrar i arbeidsmiljøet med gode holdninger til nærvær.

Du må ha mot til å by på deg selv og være glødende, skapende og tilstedeværende i ditt arbeid med barna. Du er en tydelig leder, er løsningsfokusert og er glad i utfordringer. Du er faglig engasjert og kan veilede dine medarbeidere mot barnehagens felles mål. Vi søker deg som ønsker å bidra til videreutvikling av barnehagen og som finner motivasjon i vår visjon!

I FUS kjeden jobber vi med en forskningsbasert kompetanseutvikling som heter "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene. "Barnet først" bygger på blant annet Classroom Assesment Scoring System (CLASS), som har til hensikt å måle kvalitet i relasjon mellom ansatte og barn, og Tuning into Kids (TIK), som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er engasjert i barna, og gode oppvekstvilkår for alle barn
 • Er selvstendig i eget arbeid, og søker råd og veiledning når du trenger det. 

Søknadsfrist den 22.04.21.

Tiltredelse 1. mai og 1. august. 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Anne Fagerli
Daglig leder
98664799
dl.holmsasen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.