LEDIGE STILLINGER

Er du også faglig engasjert og vil jobbe i et lærende og utviklende team?

Søknadsfrist: 2021-04-23 - Fager Skog FUS barnehage as, Nesodden

Fager Skog FUS barnehage pedagogiske leder til svangerskapsvikariat august 2021 til august 2022. Det hadde vært fint med flere mannlige kollegaer og oppfordrer særlig menn til å søke. Hos oss har de faste ansatte utdanning som barnehagelærer og/eller barne-ungdomsarbeider. Vi vet hva det vil si å være en lærende organisasjon og liker faglig utvikling. Å stille spørsmål ved vår egen praksis og tenke på nytt igjen og igjen er med på å løfte kvaliteten i barnehagen. Og det er jo det som er det viktigste; at barna opplever dager med innhold av høy kvalitet. Vi trenger flere barnehagelærere og kanskje det er DU som blir vår nye kollega?  

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da håper jeg du sender en søknad!

Vi tilbyr:

  • Mulighet til å leke, hver dag!
  • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
  • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
  • Opplæring gjennom FUS Skolen
  • Ordnede ansettelsesforhold
  • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

  • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
  • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
  • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
  • Er utdannet barnehagelærer


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Utenlandske søkere må ha godkjenning fra Nokut og Udir.

Kontaktpersoner:
Lena Slåttland
Daglig leder
91339533
dl.fagerskog@bhg.no

Søk her