LEDIGE STILLINGER

Breenenga FUS barnehage søker etter pedagogiske ledere med et brennende engasjement for barnehagefaget

Søknadsfrist: 2021-04-20 - Breenenga FUS barnehage as, Nannestad

Breenenga FUS barnehage er en 5 avdelings barnehage, men ca 80 barn. Vi holder til sentralt på Maura og har kort vei til kollektiv transport. Skogen, skiløyper og egne bålplasser har vi rett utenfor porten, og brukes daglig. Vi har en glødende, skapende og tilstedeværende personalgruppe som til enhver tid setter barna først. Vi ønsker oss flere barnehagelærere, som sammen med oss kan være med å gi barna en hverdag full av magi. 

Vi vil at du er engasjert og ser viktigheten av at leken kommer først. Du ser nytteverdien av et godt foreldresamarbeid og evner å jobbe strukturert med barnehagens og FUS kjedens satsninger. 

Som pedagogisk leder i barnehagen blir du en del av barnehagens lederteam. Det betyr at du vil ha et nært samarbeid med de andre pedagogene i barnehagen. Du må ha et brennende engasjement for barnehagefaget og dele av din kunnskap. Hos oss gjør vi hverandre gode!

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer. Dette sammen med universitets- og høgskolesektoren. 

 

Arbeid- og ansvarsoppgaver vil blandt annet være: 

 • Faglig utvikling av personalgruppa
 • Utarbeide didaktiske og pedagogiske planer
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på egen avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Lede en avdeling, med daglig ansvar for oppfølging av barn, foreldre og ansatte
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr: 

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i ett av Norges største private barnehage nettverk
 • Stort faglig miljø med intern kompetanse utvikling
 • Mulighet for å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • En hverdag preget av lek, glede og hverdagsmagi

Vi ønsker at du: 

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norskkunnskaper
 • Evner å ta barneperspektivet
 • Setter leken først
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Er opptatt av nyere barnehageforskning og benytter dette i ditt daglige arbeid
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske

Har du barnehagelærerutdanning, og er på jakt etter jobb i en barnehage med høy faglighet og godt arbeidsmiljø? Send gjerne en søknad, eller ta kontakt med Daglig leder dersom du har spørsmål om stillingen. 

 

Kontaktpersoner:
Siv-Hege Amundsen
Daglig Leder
97795651
dl.breenenga@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.