LEDIGE STILLINGER

Barnehagelærer i Skorvane FUS barnehage, vikariat med mulighet for fast

Søknadsfrist: 2021-05-01 - Skorvane FUS barnehage as, Bjørnafjorden

ER DU OPPTATT AV Å UTGJØRE EN FORSKJELL I SMÅ BARNS LIV?

DA ER DU DEN VI TRENGER Å HA MED PÅ LAGET.

Vi er en engasjert personalgruppe som er opptatt av å gjøre hverandre gode, kommunikasjon i alle ledd, læringsprosesser for liten og stor og et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Hos oss skal alle barn få oppleve læring, mestring, vennskap og utvikling gjennom lek og i møte med profesjonelle ansatte.

Skorvane FUS barnehage består av et nytt bygg på Nore Neset med 6 avdelinger som åpnet høsten 2018. Her er det 3 småbarnsavdelinger i første etasje og 3 storbarnsavdelinger i andre etasjer. I tillegg har vi en satelitt avdeling på Strøno barnehage. 

Tilsammen er vi ca 130 barn og 35 ansatte.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanse utvikling, "Barnet først", som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagen.

"Barnet først" bygger på classroom assessment scoring system, CLASS, som har til hensikt å måle kvaliteten i relasjonen mellom ansatte og barn. Tuning into kids, TIK, som skal styrke barns emosjonelle og sosiale kompetanse og egenledelse i lek og læring, ELL.

Forskning og utdanning står sentralt i FUS. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Deltagelse og opplæring i CLASS og TIK
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Planleggingstid
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er glødende, skapende og tilstedeværende
 • Evne og vilje til å ta i bruk medarbeidernes kompetanse
 • Evner å ta barneperspektivet, legge til rett for og delta i barns lek og utvikling
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Bidra til faglig utvikling av personalgruppen
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Kristin Tellefsen
Daglig leder
90219798
dl.skorvane@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.