LEDIGE STILLINGER

Pedagogiske ledere

Søknadsfrist: 2021-04-22 - Vestliskaret FUS barnehage as, Oslo

Vi trenger to dyktige pedagoger til vårt lederteam på 3-6 års avdeling fra 01.august 2021! 

I FUS kjeden jobber vi med en forskningsbasert kompetanseutvikling som heter "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene. "Barnet først" bygger på blant annet Classroom Assesment Scoring System (CLASS), som har til hensikt å måle kvalitet i relasjon mellom ansatte og barn, og Tuning into Kids (TIK), som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Hverdagen i Vestliskaret FUS barnehage preges tydelige, aktive og omsorgsfulle voksne som har barnet i sentrum og som ser betydningen og verdien av lek. Grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid baserer seg på eventyrlyst, vennekompetanse, god kommunikasjon og sosial kompetanse, med leken i sentrum. Vi tilrettelegger for trygg og god utvikling til det beste for barna.

Vestliskaret FUS barnehage ligger flott til med marka som nærmeste nabo og sentralt på Vestli Torg med gode t-baneforbindelser. Mulighetene er mange for nye oppdagelser. Barnehagen har et mangfoldig og flerkulturelt miljø, bestående av 40 barn med foresatte, samt et engasjert, glødende og tilstedeværende personal. Vi søker nå ytterligere to pedagogiske ledere i 100% stillinger.

Som pedagogisk leder i vår barnehage er du en del av vårt lederteam. Det betyr at du har et nært samarbeid med dine medarbeidere. Vi er en engasjert pedagogisk stab som gløder for den daglige omsorgen og trygghet for hvert enkelt barn. Du må ha et brennende engasjement for barnehagefaget og dele av din kunnskap.

 Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Fortsette faglig utvikling av personalgruppa
 • Utarbeide didaktiske, pedagogisk planer
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Mangfoldig og godt arbeidsmiljø
 • Fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Veiledning for nyutdannede
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Konkurransedyktig lønn
 • Egne FUS klær
 • Felles serviceerklæring for FUS som angir standarden for barnehagetilbudet vårt
 • FUS felles etiske retningslinjer

Ønsker du å søke stillingen må du:

 • Være involvert, verdsette kunnskap og være reflektert
 • Ha godkjent barnehagelærerutdanning
 • Ha gode norsk kunnskaper
 • Evne å ta barneperspektivet og undre deg sammen med barna
 • Sette leken og barna først
 • Være opptatt av nyere barnehageforskning og benytter dette i ditt daglige arbeid
 • Reflektere over egen praksis
 • Ha et stort engasjement for menneskene du leder
 • Vite at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Like å være ute, leke og være på tur med barn
 • Ha helse forenlig med arbeid med barn

 

Les mer om oss på våre nettsider og facebooksider, samt se på våre årsplan for barnehageåret 2020/2021:

www.fus.no/vestliskaret

www.facebook.com/vestliskaret

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å ha barnehager preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Gode norskkunnskaper; både skriftlig og muntlig er nødvendig. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søkere uten relevant utdannelse og godkjent utdannelse vil ikke bli vurdert. 

 

Om arbeidsgiveren

FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

 

Kontaktperson

Ellen Reitan

 

22105100

dl.vestliskaret@bhg.no

Søk her