LEDIGE STILLINGER

Vi søker assistent i midlertidig vikariat ved Lindtjønn FUS barnehage, avdeling Rødhette FUS

Søknadsfrist: 2021-05-13 - Lindtjønn FUS barnehage as, Kristiansand

Vi søker midlertidig viakariat som assistent fra og med 01.08.2021 til 31.03.2022.

Lindtjønn FUS barnehage, avdeling Rødhette FUS er en liten, oversiktelig og flott barnehage. Vi ligger i hjerte av Søm og har to avdelinger med tilsammen 40 barn. I vår barnehage har vi høy pedagogtetthet og et stabilt personal. Rødhette FUS barnehage er en pilot avdeling til Lindtjønn FUS barnehage. Dette betyr at vi har et stort faglig nettverk på tvers av barnehagene og de ansatte nyter godt av hverandres kompetanse.

Lindtjønn FUS, avdeling Gimlekollen vil også kunne ha behov for midlertidig vikariat i assistentstillinger. 

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

  • Mulighet til å leke, hver dag!
  • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
  • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
  • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
  • Ordnede ansettelsesforhold

Vi ønsker at du:

  • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
  • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
  • Liker å være ute, leke og være på tur med barn


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søk her


FUS AS er FUS-barnehagenes administrasjon og driftskontor som jobber for at FUS skal kunne gi det beste barnehagetilbudet til barn i Norge. FUS barnehagene er en landsdekkende organisasjon med 3400 ansatte og driftes etter grunnleggende prinsipper for kjededrift. Administrasjonens hovedoppgave er å støtte og rådgi daglige ledere i ca. 180 barnehager ved blant annet å bidra med systemer og prosesser for læring og kompetanseutvikling, rådgivning, personaloppfølging, markedsføring, økonomistyring og innovasjon. FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: Hos oss kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg til å komme til en FUS-barnehage, og skape minner for livet.