LEDIGE STILLINGER

Brenner du også for barnehagefaget og vil jobbe i et lærende og utviklende team? Vi søker pedagogisk leder/barnehagelærer i Lundehagen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2021-05-14 - Lundehagen FUS barnehage as, Sandnes

Lundehagen FUS barnehage åpnet i 2006. Vi har fire avdelinger og ligger i Ganddal bydel, i Sandnes kommune. Avdelingene er fordelt på to fløyer som vi kaller Nord og Sør. På Nord finner du gruppene GUL og RØD og her går 3-5-åringene. På Sør finner du gruppene BLÅ og GRØNN og her går 1-2-åringene. Vi har gåavstand til skogområder, fotballbaner, Stokkelandsvannet, jernbanestasjonen mm. Dette utnytter vi til det fulle, og hver avdeling har faste turdager. 

Vi har et personale med høy kompetanse. Vi er tilstede sammen med barna og griper fatt i det magiske og positive som skjer der og da. Vi tar barns medvirkning på alvor, og i 2019 vant vi FUS sin hverdagsmagipris for nettopp dette. Hos oss kommer BARNET FØRST! Vi jobber med egenledelse i lek og har stort fokus på trygghet, omsorg og medbestemmelse. De ansatte hos oss skal være deltakende i leken og vi jobber hele tiden med at leken skal få utvikles og gi læring. Vi bruker bevisst rommet, rekvisitter og leker slik at barna får inspirasjon til leken sin. Vi har et godt arbeidsmiljø, og det er viktig for oss at alle trives og bidrar til å skape gode hverdager. 

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, Barnet først!" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene, og TIK.

"Barnet først!" bygger på Classroom Assessment Scoring System/CLASS og har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatt og barn. Tuning in to kids/TIK, skal styrke barnets emosjonelle og sosiale kompetanse og egenledelse og lek,ELL.

Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, måleverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland er viktig for oss.

Vi satser på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Er raus, positiv og løsningsorientert
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 

Informasjon om stillingen:

Vi har ledig en 100% fast stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer. Oppstart 01.08.2021.

Søknadsfrist snarest og senest 14.05.2021

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Mia Andersson
Daglig leder
92 89 91 22
dl.lundehagen@bhg.no

Søk her