LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Eventyrlia FUS barnehage som pedagogisk leder - 2. gangs utlysning

Søknadsfrist: 2021-05-10 - Eventyrlia FUS barnehage as, Oslo

EVENTYRLIA FUS BARNEHAGE er en fire-avdelings barnehage på Mortensrud med to avdelinger for barn under tre år, og to avdelinger for barn over tre år. Dette barnehageåret er vi 18 ansatte, med fire årsverk pr. avdeling - to pedagogiske ledere og to pedagogiske medarbeidere. 

Tar du buss, tog eller t-bane fra sentrum er du i barnehagen vår på 30 min - kjører du bil tar det 15 min.

Vi søker pedagogisk leder i fast stilling fra 1. august (2. gangs utlysning) - og vi håper å høre fra deg som er glad i og stolt av barnehagefaget, har lyst til å bidra med å lage grønnsakshage og familiebibliotek, er opptatt av tilvenning, barns medvirkning  - og skape hverdagsmagi sammen med barn og voksne i et trygt og godt miljø. 

Er du nyutdannet eller har lite erfaring som pedagogisk leder vil du bli tatt godt i mot av med-pedagog på avdelingen, og vi tilpasser oppgaver og ansvar etter erfaring og interesse. Vi innkaller kandidater fortløpende til intervju. 

Vi jobber under mottoet "Hjerte for hele huset" der målet er høyt nærvær, godt samarbeid og høy kvalitet. Vi trenger at du har høy arbeidsmoral, og vi forventer at du bidrar i arbeidsmiljøet med gode holdninger til nærvær, og at du er god på å bygge tette relasjoner til dine kollegaer.

Barnehagen er veldrevet med god økonomi, egen minibuss og tilgang på faste vikarer.

I FUS kjeden jobber vi med en forskningsbasert kompetanseutvikling som heter "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene. "Barnet først" bygger på blant annet Classroom Assesment Scoring System (CLASS), som har til hensikt å måle kvalitet i relasjon mellom ansatte og barn, og Tuning into Kids (TIK), som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • God opplæring
 • Veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer, eller har annen relevant utdanning
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er raus og ydmyk som person

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Linda Beate Øverbø
Daglig leder
92689814
dl.eventyrlia@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.