LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Nordpolen FUS barnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2021-05-18 - Nordpolen FUS barnehage as, Oslo

Nordpolen FUS barnehage består av 2 barnehager; Idun og Sandakerveien. Barnehagene ligger sentralt plassert på Sandaker/Sagene i Oslo. Akerselva som nærmeste nabo er et fantastisk utgangspunkt for turer i nærmiljøet. De to barnehagene ligger nærme hverandre og deler administrativ og faglig ledelse. Barnehagene har et nært faglig samarbeid på tvers av husene, samt felles turer og arrangementer. I umiddelbar nærhet finnes store grøntarealer, bibliotek, samt andre kulturtilbud som barnehagen benytter seg av. Vi har gode turmuligheter og det er kort avstand til Lillomarka, hvor barnehagen har en leirplass med lavo. Barnehagen har også en egen minibuss som blir brukt til turer med barna.

I Nordpolen FUS barnehage er vi 34 ansatte inkludert faglig og daglig leder. Vi har et dynamisk arbeidsmiljø med ca 50 % menn. Personalgruppen er godt sammensatt når det gjelder faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn. Vi er opptatt av å skape et inkluderende arbeidsmiljø, med fokus på hver arbeidstaker, og med ønske om å få frem det beste i alle.

Barnehagen har bærekraftig utvikling som satsningsområde, hvor vi arbeider med fire dimensjoner innenfor bærekraft, den økologiske, den sosiale, den kulturelle og den økonomiske. Hos oss skal barna få erfaringer med å ta vare på naturen, verden, seg selv og sine medmennesker. Måten vi jobber med dette på er at barna aktivt involveres i blant annet resirkulering og bruk av gjenbruksmaterialer, gode opplevelser i naturen og dyrker grønnsaker og planter. Barna skal også være delaktige i planlegging av barnehagens innhold og skal oppleve og utøve likestilling og likeverd.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene.

"Barnet først" bygger på Classroom Assessment Scoring System, CLASS som har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn, Tuning in to Kids, TIK, som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse og egenledelse lek og læring, ELL. Forskning og utdanning står sentralt i FUS. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Barnehagen har egen minibuss

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

Den ledige pedagog stillingen er på avdeling Idun, på storebarns avdeling med 24 barn fra 3-6 år. 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Cathrine Lauvrak Andersen
Daglig leder
908 11 979
dl.nordpolen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.