LEDIGE STILLINGER

2. gangs utlysning pedagogisk leder/ barnehagelærer

Søknadsfrist: 2021-05-10 - Qmarkå FUS barnehage as, Stavanger

Er du en tydelig leder som kan lede både med hodet, hjertet og hender etter Reggio Emilias filosofi kan du være den vi ser etter. Reggio Emilia filosofien inspirerer oss i Qmarkå i både verdisyn, kunnskapssyn og læringssyn og vi jobber for en bærekraftig fremtid gjennom refleksjon og bevisste valg i hverdagen

Tenker DU at barn lærer gjennom å delta, oppdage og utforske sammen med andre? Bli en del av flokken!

Qmarka FUS barnehage har 21 ansatte og 82 barn fordelt på aldersinndelte grupper. Vi har full pedagogtetthet og har 9 medarbeider med faglig utdanning. Alle medarbeidere er sertifisert gjennom (Fus assistent skolen) Vi har et nytt opparbeidet uteområde, kreative og spennende læringsmiljø inne hvor vi tilbyr andre typer materialer enn barna tilbys hjemme med en bærekraftig holdning til det vi skaffer oss.

FUS tar godt vare på sine ansatte og du vil bli en del av et større selskap. I Fus satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Fus har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barn får en trygg og god hverdag i barnehagen. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og bidrar til å skape meningsfulle møter – hver dag.

Vi trenger at du er involvert. Du må engasjere deg, får ting til å skje og samtidig støtter andre. Du er en autoritativ voksen med barns deltagelse i fokus. At du verdsetter kunnskap og er åpen for og søker faglig råd og veiledning av kollega i ulike situasjoner. Du er reflektert, lyttende og løsningsfokusert i møtet med arbeidet du og dine kollega gjør i hverdagen.

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin gruppe/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin gruppe/base
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn
 • omsorg for det enkelte barn og barnegruppen
 • å holde deg faglig oppdatert og dele faglig kunnskap med kollegaer
 • å være en god rollemodell og veileder
 • å initiere og opprettholde et godt foreldresamarbeid


Vi kan friste med:

 • Reggio Emilia utvikling på planleggingsdager og møter hver måned med fokus på pedagogisk kvalitetsarbeid
 • Samarbeid med gode pedagoger, både nye og mere erfarne, som er opptatt av fag
 • Jobb på grupper der barna er fordelt på mest mulig aldersjevne grupper, der de møter et kreativt og dynamisk leke – og læremiljø tilpasset deres utviklingsbehov
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger
 • Faglig utviklingsarbeid med påvirkningsmulighet
 • Ekstern og intern veiledning av nyansatte
 • 2 pedagog dager i halvåret med faglig utvikling, planlegging og utvikling i ped.leder teamet
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er opptatt av bærekraftig utvikling
 • Ønsker å jobbe Reggio Emilia inspirert

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • 3 årig utdanning som barnehagelærer
 • Det vil bli stilt krav om godkjent politiattest for de som tilsettes, ikke eldre enn 3 mnd. ved tiltredelsen
 • Utenlandske søkere må ha Bergenstest og godkjent utdanning fra Utdanningsdirektoratet i tillegg til NOKUT
 • Annen pedagogisk høyere utdanning kan vurderes

 

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen. Ønsker opp start er 1. august eller etter avtale. 

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.