LEDIGE STILLINGER

Vi søker Barne- og ungdomsarbeider i Østmarkskollen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2021-05-20 - Østmarkskollen FUS barnehage as, Enebakk

Vi ser etter deg som ønsker å gjøre en forskjell. Du er den som byr på deg selv, som er opptatt av god kvalitet i relasjoner, som ser muligheter og benytter seg av dem. Du er fokusert og løsningsorientert. Du leker med barn, du støtter og oppmuntrer du utfordrer og trøster. Du er en stabil voksen som reflekterer over hvordan du er i møte med andre. Og du er opptatt av å utvikle deg til å hele tiden bli den beste utgaven av deg selv.  Er du dette, og litt til? Ja, da er du akkurat den vi trenger!

Som ansatt hos oss vil du få anledning til å jobbe både selvstendig og i team. Du får god mulighet til å utvikle deg faglig og personlig, for vi stiller høye krav til våre ansatte. Vi er et arbeidsmiljø som er i bevegelse med fokus på fag, forskning, refleksjon og vurdering av egen prestasjon i den hensikt av å lære mer for å utvikle seg selv bedre. Vi har barnet i fokus og hos oss kommer barnet først! 

Vi jobber prosjektbasert der barns medvirkning kommer sterkt til syne, og vi har fokus på barns psykiske helse og et miljø som er helsefremmende for barns vekst og utvikling. Du må derfor belage deg på å bli systematisk vurdert på eget arbeid. Vi er en lærende bedrift med fokus på gode og utviklende prosesser. Løsninger fremfor begrensninger, utvikling fremfor komfort. 

 

Ønsker du å søke stillingen, må du: 

- Være utdannet barne- og ungdomsarbeider

- Ha god kjennskap og kunnskap om barn og barneperspektivet og ha evne til å vise det i arbeidet ditt

- Delta i barns lek, aktiviteter og bidra til å opprettholde og utvikle barns nysgjerrighet og undring over livet

- Være innstilt på at vi jobber med prosjekter der barn medvirker og har føringen

- Lede både deg selv, barn og foreldre

- Være organisert og vant til å skrive pedagogiske planer

- Ha evne og vilje til å lære noe nytt

- Være opptatt av god dialog, kommunikasjon og refleksjon

- Evne til å være i utvikling, holde deg i utvikling og å reflektere over egen væremåte

- Snakke og skrive godt norsk

 

Vi kan tilby: 

- Opplæring, kompetanseutvikling og faglig utvikling

- Høy grad av involvering og medvirkning

- Stabilt arbeidsmiljø med nærvær på over 95% 

- Faglig godt arbeidsmiljø med kollegaer som alle har utdannelse innen barne- og ungdomsarbeider 

- Alle pedagoger har utdannelse som barnehagelærere

- Konkerransedyktige betingelser og god pensjonsordning

- Egne FUS klær til ansatte 

 


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Har du spørsmål ved stillingen?

Ta kontakt med Maj-Liss Gjerset, daglig leder, tlf 924 10 551

 

Kontaktpersoner:
Maj-Liss Gjerset
Daglig leder
92410551
dl.ostmarkskollen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.