LEDIGE STILLINGER

Vikariat som PEDAGOGISK LEDER i Knausen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2021-05-18 - Knausen FUS barnehage as, Eidsvoll

Knausen FUS barnehage ligger på Gruahagan i Eidsvoll. Vi har stort og variert uteområde med naturtomt, bålplass og grillhytte. Vi har turområder rett ved barnehagen og er mye ute. Vi har gangavstand til Eidsvoll sentrum og togstasjonen. I Knausen FUS barnehage har vi 80 glade, aktive barn og et engasjert personalet som har barnas beste i fokus - hos oss kommer barna først. Vi legger vekt på at barna skal ha en trygg og god hverdag preget av god omsorg, lek og glede, og serverer sunn og næringsrik mat laget fra bunnen av. Våre ansatte er vår viktigste ressurs - derfor er voksenrollen veldig viktig hos oss.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til at våre ansatte er dyktige og engasjerte.

I FUS-kjeden jobber vi med en forskningsbasert kompetanseutvikling som heter "Barnet først" som skal utviklte læringsmiljøet i barnehagen. "Barnet først" bygger på blant annet Classroom Assesment Scoring System (CLASS),som har til hensikt å måle kvalitet i relasjon mellom ansatte og barn, og Tuning into Kids (TIK) som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

Vi i FUS har fokus på høyt nærvær da tilstedeværelse i personalgruppa bidrar til å sikre stabilitet og god kvalitet i arbeidet med barna. I FUS kommer barna først!  

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • 1 vikariat i 100 % fra 1.08 - 31.12.21 og 1 vikariat i 20 % stilling i samme periode.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Mulighet til å leke, hver dag - i et godt faglig miljø!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
 • Mulighet for stilling som barnehagelærer dersom du er nyutdannet og ikke føler deg klar for ped leder stilling

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norskkunnskaper
 • Setter barnas beste i fokus
 • Kan tilrettelegge for lek og læring
 • Er positiv og løsningsorientert
 • Er positiv til base - ser muligheter fremfor begrensninger
 • Kan bidra til pedagogisk ledelse for å ivareta barnehagen som en lærende organisasjon
 • Kan gi trygghet og omsorg og legge tilrette for barns lek og utvikling ved å omsette teoretisk kunnskap til praksis
 • Er relasjonsskapende og skaper tillitt
 • Er ansvarsbevisst og har gode samarbeidsevner
 • Har gode lederegenskaper og ønsker å utvikle deg som leder
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig


Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Kontaktpersoner:
Tove Madsen
Daglig leder
97507996
dl.knausen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.