LEDIGE STILLINGER

Har du mot til å leke, lede og holde deg faglig oppdatert? Vi søker pedagogiske ledere som vet betydningen av kvalitet i barnehagen, og sette barnet først.

Søknadsfrist: 2021-06-04 - Prestmosen FUS barnehage as, Nannestad

Prestmosen FUS barnehage er en 5 avdelings barnehage med plass til ca. 80 barn. Vi ligger sentralt i Nannestad innerst i Prestmosvegen, tett opp til flotte turområder. Vi er mye ute i all slags vær, enten det er på tur eller på vårt eget store uteområde. Her tenker vi at det ikke finnes dårlig vær, bare unike muligheter for varierte opplevelser og utforsking.

Vi vil at du er fysisk, psykisk og emosjonelt tilstedeværende for og med barna. Som pedagogisk leder i barnehagen blir du en del av barnehagens lederteam. Det betyr at du vil ha et nært samarbeid med de andre pedagogene i barnehagen. Du må ha et brennende engasjement for barnehagefaget og dele av din kunnskap. Her ser vi barnehagen som en helhet, og jobber for kvalitet i alle ledd ved å spille hverandre gode. Vi vil se deg glødende i samspill og lek, fordi du vet at lek er viktig for barns mulighet til å høste erfaringer og øve seg på livet.

For å sikre høy kvalitet benytter vi CLASS, et forskningsbasert observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre interaksjoner og samspil mellom barn og voksne i vår barnehage. Vi vet at vår relasjon til barna har stor betydning for barns lek og læring. Vår oppgave er å skape de beste rammene for barna gjennom emosjonell støtte, organisering og ledelse, og god kvalitet på læringsstøtte. Kvaliteten og mengden av språkstimulering og teknikker for språkfasilitering som ansatte bruker for å oppmuntre barnas språkutvikling er en dimensjon i CLASS vi ser som særs viktig. Derfor ønsker vi også søkere med meget gode norskkunnskaper som har kunnskap om hvordan være gode språkmodeller for barna.

 

Vi tilbyr: 

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i ett av Norges største private barnehage nettverk
 • Stort faglig miljø med intern kompetanse utvikling
 • Mulighet for å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • En hverdag preget av lek, glede og hverdagsmagi

Vi ønsker at du: 

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norskkunnskaper
 • Evner å ta barneperspektivet
 • Setter leken først
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Er opptatt av nyere barnehageforskning og benytter dette i ditt daglige arbeid
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske

Arbeid- og ansvarsoppgaver vil blant annet være: 

 • Faglig utvikling av personalgruppa
 • Utarbeide didaktiske og pedagogiske planer
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på egen avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Lede en avdeling, med daglig ansvar for oppfølging av barn, foreldre og ansatte
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Kontaktpersoner:
Anne H. Hønstvedt
Daglig leder
45 22 02 44
dl.prestmosen@bhg.no

Søk her