LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Bakkedalen FUS barnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2021-06-25 - Bakkedalen FUS barnehage as, Ullensaker

Bakkedalen FUS barnehage er en 3 avdelings barnehage med plass til ca. 60 barn. Vi ligger sentralt på Kløfta, tett opp til fine turområder. Vi er mye ute i all slags vær, enten det er på tur eller på vårt eget store uteområde. Her tenker vi at det ikke finnes dårlig vær, bare unike muligheter for varierte opplevelser og utforsking.


Vi søker en barnehagelærer for 100% vikariat som pedagogisk leder i perioden 01.08.2021-31.12.2021, med mulighet for forlengelse.

Vi vil at du er fysisk, psykisk og emosjonelt tilstedeværende for og med barna. Som pedagogisk leder i barnehagen blir du en del av barnehagens lederteam. Det betyr at du vil ha et nært samarbeid med de andre pedagogene i barnehagen. Du må ha et brennende engasjement for barnehagefaget og dele av din kunnskap. Her ser vi barnehagen som en helhet, og jobber for kvalitet i alle ledd ved å spille hverandre gode. Vi vil se deg glødende i samspill og lek, fordi du vet at lek er viktig for barns mulighet til å høste erfaringer og øve seg på livet.

For å sikre høy kvalitet benytter vi CLASS, et forskningsbasert observasjonsverktøy som er utviklet for å kartlegge og forbedre interaksjoner og samspil mellom barn og voksne i vår barnehage. Vi vet at vår relasjon til barna har stor betydning for barns lek og læring. Vår oppgave er å skape de beste rammene for barna gjennom emosjonell støtte, organisering og ledelse, og god kvalitet på læringsstøtte. Kvaliteten og mengden av språkstimulering og teknikker for språkfasilitering som ansatte bruker for å oppmuntre barnas språkutvikling er en dimensjon i CLASS vi ser som særs viktig. Derfor ønsker vi også søkere med meget gode norskkunnskaper som har kunnskap om hvordan være gode språkmodeller for barna.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Legg inn eget punkt om ønskelig
 • Legg inn eget punkt om ønskelig

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Anja Utheim
Daglig leder
90800073
dl.bakkedalen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.