LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder / Barnehagelærer

Søknadsfrist: 2021-06-26 - Vassenga FUS barnehage as, Oslo

Vassenga FUS barnehage søker pedagogisk leder/ barnehagelærer

Vil du være med å utvikle vår barnehage?

Vi er 78 barn, 5 menn og 14 kvinner i en moderne avdelingsbarnehage som ligger sentralt på Tveita med lett adgang til offentlig kommunikasjon, natur, Tveten gård og mye mer.

 

Vi har nå en ledig 100% stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer på en av våre storebarns barnsavdelinger fra 1. august.

Vassenga FUS barnehage kan blant annet tilby et spennende og utviklende fagmiljø, med en engasjert personalgruppe. Våre satsningsområder er natur og kultur. Så har du stor interesse i natur og kulturelle uttrykksformer, vil det være av stor verdi for oss.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, Barnet først!" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene, og TIK.

"Barnet først!" bygger på Classroom Assessment Scoring System/CLASS og har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatt og barn. Tuning in to kids/TIK, skal styrke barnets emosjonelle og sosiale kompetanse og egenledelse og lek,ELL.

Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, måleverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland er viktig for oss.

Som pedagogisk leder/ barnehagelærer i en FUS-barnehage vil du få god anledning til å utvikle deg faglig og som leder. For nyutdannede har vi egen veiledning i gruppe gjennom det første arbeidsåret, og vi har veiledning og opplæring for alle ansatte via kompetansehevingsprogrammet vårt som heter Barnet først! 

Den person vi søker må være genuint opptatt av å gi barna en god hverdag med trygge relasjoner, lek og læring. Du må være en trygg voksen og tydelig leder som har stor arbeidskapasitet og som gløder for faget ditt. Du får stor mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag og fremdriften i barnehagen. Vi stiller høye krav til våre ansattes kunnskaper og innsats fordi vi vet at tiden i barnehagen er så umåtelig viktig for barnas helse, utvikling og læring nå og senere i livet. Du må derfor være innstilt på å dele din kunnskap med dine medarbeidere, være i stadig utvikling og forbedring. Fremfor alt må du involvere deg direkte i barnas lek. Er dette noe du kjenner deg igjen i?

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre? Kan du dele din kunnskap med andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

 

 Vi søker deg som:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er relasjonsskapende og skaper tillit
 • Er glødende, skapende og tilstedeværende
 • Er faglig sterk og reflektert rundt egen praksis
 • Er positiv og løsningsorientert
 • Utøver tydelig og veiledende ledelse

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Trivelige lokaler med mange muligheter.
 • Veiledning av nyutdannede barnehagelærere. 

 

 

Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside: https://fus.no/vassenga

Og på Facebook: https://www.facebook.com/tveitasbestebarnehage/

 

Kontaktperson:

Daglig leder

Lone Kanne-Hansen

Telefon:  94 87 76 75

E-post: dl.vassenga@bhg.no

 

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen. Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søk her