LEDIGE STILLINGER

Havhesten FUS barnehage søker barnehagelærer

Søknadsfrist: 2021-08-07 - Havhesten FUS barnehage as, Øygarden

 Havhesten FUS Barnehage ligger sentralt til på Kolltveit i Øygarden kommune.. Vi er en basebarnehage med plass til 86 barn. Vi bruker nærområdet aktivt, er opptatt av godt kosthold, allsidige opplevelser, progresjon i hverdagen og et utviklende miljø for barn og personale.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, Barnet først!" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene, og TIK.

"Barnet først!" bygger på Classroom Assessment Scoring System/CLASS og har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatt og barn. Tuning in to kids/TIK, skal styrke barnets emosjonelle og sosiale kompetanse.

Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen. Barnehagebasert kompetanseutvikling, måleverktøy for kvalitet, veiledningsprogram for foreldre og faglig videreutvikling i samarbeid med fag og forskningsmiljø i inn og utland er viktig for oss.

Som pedagogisk leder/ barnehagelærer i en FUS-barnehage vil du få god anledning til å utvikle deg faglig og som leder. For nyutdannede har vi egen veiledning i gruppe gjennom det første arbeidsåret, og vi har veiledning og opplæring for alle ansatte via kompetansehevingsprogrammet vårt som heter Barnet først!

Den person vi søker må være genuint opptatt av å gi barna en god hverdag med trygge relasjoner, lek og læring. Du må være en trygg voksen og tydelig leder som har stor arbeidskapasitet og som gløder for faget ditt. Du får stor mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag og fremdriften i barnehagen. Vi stiller høye krav til våre ansattes kunnskaper og innsats fordi vi vet at tiden i barnehagen er så umåtelig viktig for barnas helse, utvikling og læring nå og senere i livet. Du må derfor være innstilt på å dele din kunnskap med dine medarbeidere, være i stadig utvikling og forbedring. Fremfor alt må du involvere deg direkte i barnas lek. Er dette noe du kjenner deg igjen i?

 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Pedagogisk ansvar for sin base sammen med øvrige pedagoger.
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn
 • Foreldresamarbeid

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Line Karlsen
Daglig leder
96625763
dl.havhesten@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.