LEDIGE STILLINGER

Pedagogisk leder i Lillohagen FUS barnehage

Søknadsfrist: 2021-09-24 - Lillohagen FUS barnehage as, Oslo

 

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede og hverdagsmagi.

Er du opptatt av å skape relasjonell kvalitet? Da er du vår nye pedagogisk leder!
Vi har  en engasjert personalgruppe som er opptatt av kommunikasjon og læringsprosesser. Hos oss får barna oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek og profesjonelle ansatte. Lillohagen FUS barnehage består av 4 avdelinger og ligger sentralt i bydel Sagene.

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene.

"Barnet først" bygger på Classroom Assessment Scoring System, CLASS som har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn, Tuning in to Kids, TIK, som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse og egenledelse lek og læring, ELL. Forskning og utdanning står sentralt i FUS. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen.

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for avdeling sammen med en annen ped.leder
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling.
 • Være en del av barnehagens lederteam.
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk.
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer/førskolelærer
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Evner å være i utvikling og er opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Holder deg faglig oppdatert og vil være med på å skape Norges beste barnehage
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til barn, ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Verdsetter det å være en viktig person i små barns liv.

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehagekjede preget av mangfold - vi oppfordrer derfor menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter norsk språkprøve B2 og godkjent politiattest i henhold til barnehageloven.

Søknadsfrist 24. september 2021


 

 

Kontaktperson

Bente Lund

Daglig leder

91 00 45 79

dl.lillohagen@bhg.no

Søk her