LEDIGE STILLINGER

Barnehage lærer søkes

Søknadsfrist: 2021-10-22 - Utsikten Vest FUS barnehage as, Sandnes

Utsikten Vest FUS barnehage er en fire avdelings barnehage som ligger på Bogafjell i Sandnes. Vi har to småbarnsavdelinger, og to storbarnsavdelinger. Vi har et spennende uteområde, og går masse på tur i nærområdet. Vi har gjennom mange år jobbet med å utvikle de ansattes kompetanse gjennom arbeid med Utviklingsstøttende barnehager og Egenledelse i lek og læring. 

I FUS jobber vi med forskningsbasert kompetanseutvikling, "Barnet først" som skal utvikle læringsmiljøet i barnehagene."Barnet først" bygger på Classroom Assessment Scoring System (CLASS) som har til hensikt å måle kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn, Tuning in to Kids (TIK) som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse og egenledelse lek og læring (ELL). Forskning og utdanning står sentralt i FUS. Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen.

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

 

Vi har ledig et vikariat på 50% stilling som barnehagelærer fra 01.11.21.

 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Anette Andersen
Daligleder
41231125
dl.utsiktenvest@bhg.no

Søk her