LEDIGE STILLINGER

Vi søker pedagogisk ledere til vårt lederteam

Søknadsfrist: 2021-10-24 - Skolsegglia FUS barnehage as, Lillestrøm

Skolsegglia FUS barnehage har flott beligghet på Skedsmokorset i fine tilrettelagte lokaler, med skogen som nærmeste nabo. Barnehagen har plass til 90 barn og vi trenger nå 2 pedagogiske ledere til vårt lederteam. 

Vi søker dermed etter 2 pedagogisk ledere, i 100% stilling med tiltredelse 1.12.2021

I skolsegglia FUS barnehage er vår barnehagehverdag preget av et positivt klima med fokus på et godt psykososialt barnehagemiljø. Gjennom et glødende, skapende og tilstedeværende personal verdsetter vi lek, læring om omsorg. Vi stiller høye krav til våre ansatte og benytter Circle of security, CLASS og Tuning into kids- forskningsbasert veiledningsprogram, for kvalitetssikring av ulike prosesser. I vår barnehage skal barna møte et personal som er genuint opptatt barn og fremstå som gode rollemodeller. Hos oss kommer barna først!

Med et romslig og fint uteområde, grillhytte og lavvoplass i skogen, gir det oss rike muligheter for et godt og variert tilbud året rundt. 

Som leder i vår barnehage er du en del av vårt lederteam som samarbeider tett med øvrig personal. Du må ha et brennende engasjement for barnehagefaget, holde deg oppdatert på nyere forskning og dele din kunnskap. Hos oss gjør vi hverandre gode. 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mekllom barn og ansatte. Skolsegglia FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar toil at barna får en trygg, god og forutsigbar hverdag. 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids- og ansvarsoppgaver vil blandt annet være: 

 • Faglig utvikling av personalgruppa
 • utarbeide didaktiske, pedagogiske planer
 • Ansvar for gjennomføring og synliggjøring av pedagogisk utvikling på sin avdeling
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som en helhet og utøve omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanse utvikling
 • Mulighet for påvirkning og videreutvikling av barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du: 

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Har gode norsk kunnskaper
 • Evner å ta barneperspektivet
 • setter leken først
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Er opptatt av nyere barnehageforskning og benytter denne i ditt daglige arbeid
 • Ha et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tr og fokus på utvikling av sterke relasjoner, foresatte og samarbeidspartnere
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Kjenner til COS,CLASS og TIK- eller er villig til å lære

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. Skolsegglia FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.