LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Breenenga FUS barnehage som pedagogisk leder

Søknadsfrist: 2021-11-01 - Breenenga FUS barnehage as, Nannestad

Breenenga FUS barnehage er en 5.avdelings barnehage. Vi holder til sentralt på Maura med skogen i umiddelbar nærhet, og den brukes vi så ofte vi kan. Vi har en glødende, skapende og tilstedeværende personalgruppe som til enhver tid setter barna først. Vi ønsker oss flere barnehagelærere, som sammen med oss kan gi barna en hverdag full av magi. 

Vi vil at du er engasjert og ser viktigheten av at leken kommer først. Du ser nytteverdien at et godt foreldresamarbeid og evner å jobbe godt med barnhagens og FUS kjeden satsninger. Hos oss verdsetter vi lek, læring om omsorg. Vi stiller høye krav til våre ansatte og benytter Circle of securityCLASS og Tuning into kids- forskningsbasert veiledningsprogram, for kvalitetssikring av ulike prosesser. I vår barnehage skal barna møte et personal som er genuint opptatt barn og fremstå som gode rollemodeller. Hos oss kommer barna først!

Stillingene som er ledig er som pedagogisk leder. Som pedagog i barnehagen blir du en del av barnehagens lederteam. det betyr at du vil ha et nært samarbeid med de andre pedagogene i barnhagen. Du må ha et brennende engasjement for barnehagefaget og dele av din kunnskap. Hos oss gjør vi hverandre gode!

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Faglig utvikling og oppfølging av ansatte på avdeling
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på egen avdeling
 • Utarbeide didaktiske og pedagogiske planer
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Lede en avdeling, med ansvar for oppfølging av barn og foreldre
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn
 • Legge til rette for at alle barn skal få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:

 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Har et stort engasjement for barnehagefaget og menneskene du leder
 • Har en grunnleggende tro og fokus på utvikling av sterke relasjoner til ansatte, foresatte og samarbeidspartnere
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Er oppdatert på nyere barnehageforskning
 • Er kjent med CLASS, Tuning in to kids og Circle of security, eller er villig til å lære

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Siv-Hege Amundsen
Daglig Leder
97795651
dl.breenenga@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.