LEDIGE STILLINGER

Målrettede, engasjerte og lekne barnehagelærere søkes!

Søknadsfrist: 2021-11-05 - Fager Skog FUS barnehage as, Nesodden

Samtidig som en av våre pedagoger skal i pappaperm fra januar 2022, har vi også fått ledig 2 stillinger som pedagogisk leder. Er du en av de som ønsker å være med å utvikle barnehagen vår? Da oppfordrer vi deg til å søke. 

Vi er en basebarnehage med 76 barn og 22 ansatte, både kvinner og menn. Barnehagen ligger vakkert til på Fagerstrand, med både sjø og skog rett i nærheten. 

Vi ønsker oss nye kollegaer som brenner for barns beste. For tiden har vi et påbegynt prosjekt med de yngste barna i skogen som vi ønsker at du er med på å videreutvikle. 

I tillegg er det en fordel om:

 • DU er genuint engasjert og opptatt av barnas beste
 • DU har evnen til å bygge gode relasjoner med barn, foresatte og ansatte
 • DU har lekekompetanse og er leken i samvær med barn
 • DU er fleksibel, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • DU har gode kommunikasjonsferdigheter
 • DU har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • DU har god struktur, oversikt og organiseringsevne
 • DU har god arbeidskapasitet og positiv innstilling til hverdagen
 • DU er opptatt av å nå felles mål og se helheten
 • DU byr på deg selv, tar initiativ og har et ønske om å yte det lille ekstra
 • DU er opptatt av et godt arbeidsmiljø både i egen gruppe og på tvers av basene
 • DU innehar gode lederegenskaper, er god på å motivere mennesker, kommuniserer dine forventninger og setter tydelige rammer.

 

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

 

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Veiledningsprogram for nyutdannede barnehagelærere
 • Lønn, pensjon, forsikring og arbeidsavtale i hht tariff og gjeldende avtaleverk. 
 • Egne FUS-klær

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning som barnehagelærer eller annen tilsvarende høyskoleutdanning, gjerne med videreutdanning. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Udir

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Kontaktpersoner:
Lena Slåttland
Daglig leder
91339533
dl.fagerskog@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.