LEDIGE STILLINGER

Vi søker pedagogisk leder med hjerte for leken og som er reflektert over egen praksis

Søknadsfrist: 2021-11-11 - Polaris FUS barnehage as, Vestre Toten

 

Polaris FUS barnehage er en 3 avdelings barnehage som ligger på Raufoss. Vi har 15 ansatte og ca 55 barn. Avdelingene er delt opp etter barnas alder. Vi søker en pedagogsik leder i et 100% svangerskapsvikariat fra januar 2022.

Det viktigste for oss er å ha et høyt faglig nivå, slik at vi gir barna et best mulig utgangspunkt for resten av livet. Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor høye forventinger til våre ansatte. 

Vi leter etter en pedagog som brenner for faget og som har lyst til å påvirke i hverdagen.
Ønsket vårt er å få tak i noen som er kunnskapsrik og lærevillig, en som tør å tenke anderledes og som står for det man mener samtidig som man vil lytte til andre for å lære.
Er du endringsvillig, initiativrik og opptatt av egen og andres utvikling?

Er du både psykisk og fysisk nok tilstede i hverdagen? I Polaris FUS har vi stort fokus på nærvær og ser dette i direkte tilknytning til kvalitet i barnehagen.  

I FUS satser vi på høy og likeverdig kvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid med universitets - og høyskolesektoren. 

Dette barnehageåret er Polaris med i FUS sin kompetanseutvikling "Barnet først"

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. Vi søker derfor en pedagogisk leder som har et høyt nærvær og erfaring med å jobbe med utviklingsarbeid i barnehage. 

Er du involvert? Engasjerer du deg, får du ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Ja? Da er du FUS!

Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Stort fagmiljø med intern kompetanseutvikling
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær
 • Lønn etter tariff

Vi ønsker at du:

 • Er utdannet barnehagelærer
 • Er tydelig leder og opptatt av lederrollen
 • Har veiledningskompetanse
 • Har endringskompetanse
 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert
 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn
 • Erfaring som pedagogisk leder

Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring. FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold - vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven som må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

 

Kontaktperson

Jeanette Tengesdal

Daglig leder

90938398

dl.polaris@bhg.no

Søk her