LEDIGE STILLINGER

Kom til oss i Sinsen FUS, vi søker en lekende og engasjert pedagogisk leder til vår barnehage.

Søknadsfrist: 2021-10-29 - Sinsen FUS barnehage as, Oslo

 

Sinsen FUS barnehage er en etablert barnehage med 99 glade barn og 26 engasjerte ansatte.

Lek – læring - vennskap og humor går hånd i hånd. Sammen med sensitive, reflekterte, og lekne voksne kan DU få være med på å gi barna gode barndomsminner! 

Vi søker deg som ønsker å spille en viktig rolle i barns liv og utvikling. Du som går på jobb full av engasjement, hverdagsglede, omsorg og nysgjerrighet. Vi har fokus på gode relasjoner og livsmestring.

Vi vil ha høy kvalitet på arbeidet vårt, så kompetanseheving i personalgruppa er viktig. Du må være opptatt av faglig utvikling og å bruke deg selv i jobben! Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med egne kollegaer i tett samarbeid, Sinsen Fus har en egen fagleder i 100 % stilling.

Vi er opptatt av brukertilfredshet i foreldregruppa vår. Våre satsningsområder er lek og språk.

Sinsen FUS barnehage ligger inne på området til Aker sykehus på Sinsen, i nærheten av offentlige kommunikasjonsmidler. Vi har store fine grøntarealer i og utenfor barnehagen, og et mangfoldig nærmiljø til turer og utforskning.

I FUS kjeden jobber vi med en forskningsbasert kompetanseutvikling som heter "Barnet først" som skal styrke kvaliteten i barnehagene. "Barnet først" bygger på blant annet Classroom Assesment Scoring System (CLASS), som har til hensikt å styrke kvalitet i relasjon mellom ansatte og barn, og Tuning into Kids (TIK), som skal styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

FUS har fokus på høyt nærvær som bidrar til at barna får en trygg og god start. Fordi i FUS kommer barna først! Vi har derfor forventninger til våre ansatte. Kjenner du deg igjen?

Søk da vel, du vil ikke angre!

 Vi ønsker at du:

 • Liker å jobbe i team og opptatt av samarbeid, være løsningsorientert og fleksibel
 • Er faglig bevisst, profesjonell og opptatt av å utvikle deg
 • Verdsetter kunnskap og er reflektert = FUS-holdninger
 • Er utdannet barnehagelærer
 • Liker å være engasjert i barns lek, aktiviteter og gode samtaler
 • Er opptatt av å tilrettelegge det fysiske miljøet for å inspirere til lek og læring
 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn

 Vi kan tilby:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • 100% stilling
 • Å være med å utvikle barnehagens kvalitet
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Veiledning for pedagogiske ledere
 • Barnehage basert kompetanseutvikling
 • Lønn etter Oslo kommunes tariff for bydel Bjerke
 • Pensjonsavtale
 • Egne FUS- klær

 Personlig egnethet vektlegges.

Menn oppfordres til å søke.

 

 

 

 

Kontaktpersoner:
Monica Myrengen
Daglig Leder
47518589
dl.sinsen@bhg.no

Søk her


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 180 barnehager med over 3400 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, vennskap og hverdagsmagi.